ANBO-I
• G.Ramoška - ANBO-I
G.Ramoškos studija apie ANBO-I sukūrimą, eksploataciją, išlikimo istoriją. Išsamus konstrukcijos aprašymas. Spausdinta LAM metraštyje "Plieno Sparnai" Nr.8 2006 m.

• ANBO-I Fotoalbumas
ANBO-I Fotoalbume per 50 geros kokybės fotografijų. Daugumą jų istorinės, rodančios lėktuvo gyvenimo kelią.

• Apie ANBO-I senoje spaudoje
Straipsnelis 1925 m. žurnale "Kardas". Turbūt tai pirmoji publikacija spaudoje apie A.Gustaitį ir pirmąjį jo lėktuvą.

Brėžinukai ir dažymo schema (zip)
G.Ramoškos parengti brėžinukai ir spalvotos projekcijosPuslapį parengė ir prižiūri Nerijus Korbutas


GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.GUSTAIČIO PUSLAPĮ
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis