Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.
Puslapis 13 >>> 1933 liepos mėn.

9-as pusl.

1933 metų kovo mėnuo1933 m. kovo 1 d. TrečiadienisNieko ypatingo.
1933 m. kovo 2 d. KetvirtadienisKartu su V.Stulpinu ponia K.Stulpiniene ir „Drąsuoliu" vykstu į „Key West" toliausia į pietus U.S.A. dalis.
Kelionė įdomi keliu ir jūrėmis. Pasiekiami Key West apie 7 val. vak. Miestelis Ispaniško temperamento.
Italų mokomasis laivas „Colombo" uoste su 500 (jūrininkų) įgula, todėliai miestelis kiek gyvesnis, daug jūrininkų gatvėse. Laivas Colombo trijų mačtų masyvos medinės konstrukcijos laivas.
Jūrininkai daugumoje mažo ūgio, drausmingi, gerai apimundiruoti.

1933 m. kovo 3 d. PenktadienisNieko ypatingo.
1933 m. kovo 4 d. ŠeštadienisKey West.
1933 m. kovo 5 d. Sekmadienis6:30 apleidžiami la Concha viešbutį. Keliaujami pirmojo persikėlimo vietos linkui. Kelionė vandeniu ir žemia įdomi – maloni. Jūresi matomi „Porpoise" žuvų nardantis.
Pietaujami Miami, apetito pagerinimui išgeriami po vieną „Bocardi".

1933 m. kovo 6 d. PirmadienisVykstami į jūres žvejoti. Jūrė audringa tenka gerai stvertis už kuo nors, kad neišpuolus iš laivelio. Sužvejojami daug žuvies apie 60 svarų. Vakari visi pavargę gi mūsų „Drąsuolis", kuris susirgo jūrų liga visą laiką krinta lovon vos gyvas.
Žvejonė įdomi.

1933 m. kovo 7 d. AntradienisNieko ypatingo.
1933 m. kovo 8 d. TrečiadienisIš ryto ant Pliažo, po piet žvejojami, oras ramus jūrė rami malonu žvejoti.
Vakare navigacijos studijos

1933 m. kovo 9 d. KetvirtadienisSesuo ir švogeris apleidžia.
Mokinos, vykstu į pliažą poilsiui ir vėliau mokinos darbuojuos apie 10 val.

1933 m. kovo 10 d. PenktadienisNavigacija – Krypties skaičiavimas.
Lairdo laiškas – aiškina lėktuvo darbų stovį.
Pasirodo, kad lėktuvas veik užbaigtas. Tam viskas sekasi.

1933 m. kovo 11 d. ŠeštadienisNavigacija – saulė, žvaigždės, logarithmai.
1933 m. kovo 12 d. SekmadienisĮrašo nėra.
1933 m. kovo 13 d. PirmadienisVykstu į Miami sveikatos patikrinimui lakūno Brivet dėliai. Daktaras Jugram išvykęs.
1933 m. kovo 14 d. AntradienisLakūno Brivet sveikatos patikrinimą išlaikau. Dr. Jugram padaro pastabą, kad mano širdis stipri.
1933 m. kovo 15 d. TrečiadienisNerandu aviacijos inspektoriaus.
Laiškas Departamento d. Commerse aeronautinio Branch leidimo skristi reikalu.

1933 m. kovo 16 – 17 d.Dienoraščio įrašai neišlikę.
1933 m. kovo 18 d. ŠeštadienisLakūno Brivet atnaujinta šešiems mėnesiams. Inspektorius Wilson.
1933 m. kovo 19 – 27 d.Dienoraščio įrašai neišlikę
1933 m. kovo 28 d. AntradienisApleidžiu Fl. Lauderdale Fla 6:30 val. pasiekiami Atlantą Gr. 20:30 val. atstumas 675 m. Apsinakvojami Y.M.C.A.
Jaučiamės nuvargę, man ir Boliui galvą skauda. Vidutinis kelionės greitis arti 50 m. į val.

1933 m. kovo 29 d. TrečiadienisApleidžiami Atlantą 7:05 val.
Padanga prakiūra, perkami naują Chotanooga mieste. Pasiekiami Evansville Indiana 18 val. Apsinakvojam viešbuty.

1933 m. kovo 30 d. KetvirtadienisApleidžiami Evansvill 8 val. Pasiekiami Chicagą 16 val.
Lyjo visą dieną, kelionė nelabai maloni.

1933 m. kovo 31 d. PenktadienisVykstu į Lairdo dirbtuves apžiūrėti lėktuvo ir darbų eigą. Atliktieji darbai geri. Esu visiškai patenkintas.1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<        >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis