Stepono Dariaus dienoraštisPuslapis 1 >>> Pradžia ir 1932 liepos mėn.
Puslapis 2 >>> 1932 rugpjūčio mėn.
Puslapis 3 >>> 1932 rugsėjo mėn.
Puslapis 4 >>> 1932 spalio mėn.
Puslapis 5 >>> 1932 lapkričio mėn.
Puslapis 6 >>> 1932 gruodžio mėn.
Puslapis 7 >>> 1933 sausio mėn.
Puslapis 8 >>> 1933 vasario mėn.
Puslapis 9 >>> 1933 kovo mėn.
Puslapis 10 >>> 1933 balandžio mėn.
Puslapis 11 >>> 1933 gegužės mėn.
Puslapis 12 >>> 1933 birželio mėn.

13-as pusl.

1933 metų liepos mėnuo1933 m. liepos 1 d.Oras blogas viršum Amerikos žemyno ir Lietuvoje. Kinoteatre mačiau Sharkio ir Carneros kumštynes. Sharkis labai gerai kaujasi... iki nelemtojo smūgio.
Pamatau ekrane ir draugą Jimmie Mattern Maskvoje.
Atsilanko Stasys Stulpinas su žmona tik ką atvykę iš Lietuvos. Pasakoja apie nepaprastą mūsų laukimą Lietuvoje. Parodau jiems lėktuvą.
Matau Prancūzus mėginant lėktuvą.

1933 m. liepos 2 d. SekmadienisNieko ypatingo. Oras blogas iki Newfoundlendo ir Lietuvoje. Laukiam.

1933 m. liepos 3 d.Oras kiek gerėja. Tikimasi liepos mėn. 5 d. išskristi Lietuvon.
Nuvykstu aerodroman, duodu Jesulaičiui galutinius nurodymus. Pasikalbu su Valentinu Kaminsku einu gulti anksti.
1933 m. liepos 4 d. AntradienisŪpas geras. Rengiamės skristi.
Oro spėjimo... sužinau, kad oras nors neblogas, bet priešingi vėjai. Tikimės, kad žemo slėgimo rajonas pasitrauks rytų žiemių linkui, susidarys prielankesnės sąlygos.
Tą nuomonę paremia Italų meteorologas Dr. Montaris Gen. Balboa atsiųstas jo oro Flotui orą tėmyti.
Laukiami.

1933 m. liepos 5 d. TrečiadienisTikimės pasiekti Kauną iki sekmadienio.
Oro stovis kiek pasikeitė. Skridimas atidedamas iki liepos 7 d. Laukiami.
Laisvė rašo, kad mes neskrisime iki nepraleisime visus pinigus Coney Island.

1933 m. liepos 6 d. KetvirtadienisLaukiami geresnio oro.
1933 m. liepos 7 d. PenktadienisNieko ypatingo.
1933 m. liepos 8 d. ŠeštadienisLaukiami kartu su kitais geresnio oro.
1933 m. liepos 9 d. SekmadienisOro tėmijimo stoty susirenka visi lakūnai, kurie nori skristi per Atlantiką: Willy Post amerikietis, Rossi ir Codos Francūzai, na žinoma ir aš.
Skaitomi prancūzų oro stebėjimo stoties Paryžiuje pranešimą.
Išstudijojame italų oro Floto meteorologo Montenary sudarytą oro stovio žemėlapį, bet deja oras mūsų kelionei netinka – išsiskirstomi.
Laukiam geresnių apystovų.

1933 m. liepos 10 d.


Nedoda geresnių žinių. Siunčiu telegramą į Waschingtoną.
1933 m. liepos 11 d.


Pasiunčiau telegramą į Waschingtoną. Vakare gaunami atsakymą.
1933 m. liepos 12 d.


Skraidomi navigacijos instrumentų patikrinimo reikalu, taip pat noras pasitreniroti, bei išjudinti motorą.
Sužinau kad induktorinis kompasas 16° nuo krypties t. y. 47° tikroji kryptis 63°. Skirtumas 16°, atgal tas pats 227 znd. 243 aperiod. skirtumas 16°.
Diskusijos leidimo reikalu, tenka dar kartą pasigynčyti su Stasiu.
Atlieku užduotes su žvaigždėmis „Deneb, Caph ir Polaris".
Caph užduotis įdomi tenka pagalvoti, bet pagaliau išrišu klausymą.

1933 m. liepos 13 d.


Telefonoju į Wash. State Department leidimo reikalu. Sužinau kad iš Newfoundlendo leidimas gautas, tikimasi ir kitus greit gauti.
Skraidomi ir patikrinami tik ką atreguliotą induktorinį kompasą.
Oras dar blogas.* * * * *


1932 liepos mėn. – 1 puslapyje
1932 rugpjūčio mėn. – 2 puslapyje
1932 rugsėjo mėn. – 3 puslapyje
1932 spalio mėn. – 4 puslapyje
1932 lapkričio mėn. – 5 puslapyje
1932 gruodžio mėn. – 6 puslapyje
1933 sausio mėn. – 7 puslapyje
1933 vasario mėn. – 8 puslapyje
1933 kovo mėn. – 9 puslapyje
1933 balandžio mėn. – 10 puslapyje
1933 gegužės mėn. – 11 puslapyje
1933 birželio mėn. – 12 puslapyje
1933 liepos mėn. – 13 puslapyje


Eiti į puslapį   <<      

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis