Virtuali paroda - su ANBO aplink EuropąLietuviškų lėktuvų skridimas per Europos šalis - vienas svarbiausiųjų įvykių nepriklausomos Lietuvos aviacijos istorijoje. 1919 metais, vykstant kovoms už Nepriklausomybę susikūrusi aviacija ketvirtame dešimtmetyje tapo gerai apginkluota ir organizuota karine jėga. Nuo 1930 m. Kaune, Karo aviacijos dirbtuvėse pradėta serijinė savos konstrukcijos lėktuvų, skirtų lakūnų mokymui ir treniruotėms bei žvalgybai, gamyba. Tuo Lietuva užėmė išskirtinę vietą mažųjų Europos valstybių tarpe. Tokios pramonės šakos iniciatoriumi tapo Antanas Gustaitis. 1932.07.14 pats konstruktorius išbandė savo populiariausio lėktuvo - žvalgybinio ANBO-IV prototipą. Netrukus, 1933-1934 m. pagaminta pirmoji septynių šio tipo lėktuvų serija.

ANBO-IV - artimajai žvalgybai bei bombardavimui skirtas mišrios konstrukcijos (liemuo iš kniedytų duraliuminio vamzdelių, sparnai mediniai) drobe dengtas aukštasparnis monoplanas. Serijiniuose egzemplioriuose naudoti angliški Bristol „Pegasus“ II L2 ir II M2 580 AG varikliai. Pasiekdavo maksimalų 290 km/h greitį, kildavo į 8 km aukštį, galėjo nuskristi 800 km. Ginkluotas keturiais kulkosvaidžiais, galėjo paimti 144 kg bombų. Kadangi lėktuvas parodė labai geras skridimo savybes, konstruktorius nutarė pademonstruoti jį labiausiai išsivysčiusioms to meto Europos valstybėms. Artėjo ir tam tinkama data –pirmosios istorinio S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą metinės.

Trijų lėktuvų grandyje skrido:

Antanas Gustaitis (1898.04.27-1941.10.16). Lakūnas, aviacijos inžinierius, Karo aviacijos viršininkas (1934-1940 m.), brigados generolas (1937 m.). Rusams okupavus Lietuvą suimtas ir Maskvoje sušaudytas.
Juozas Namikas (1904.10.17-1940.11.30). Žvalgas, aviacijos majoras (1935 m.), 3-os eskadrilės vadas. Rusams okupavus Lietuvą neaiškiomis aplinkybėmis žuvo Kaune.
Jonas Liorentas (1901.08.11-1991.07.08). Lakūnas, pulkininkas leitenantas (1938 m.), trečios (bombonešių) grupės vadas (1934-1940 m.). Pokario metais gyveno JAV, mirė Čikagoje.
Romualdas Marcinkus (1907.07.22-1944.03.29). Lakūnas, aviacijos kapitonas (1936 m.), žinomas sportininkas. 1940 m. įstojo į Prancūzijos karo aviaciją, dalyvavo mūšiuose. Vėliau tarnavo Anglijos Karališkose oro pajėgose. Oro mūšyje numuštas pateko į vokiečių nelaisvę, už bandymą pabėgti sušaudytas Gdanske.
Jonas Mikėnas (1899.09.17-1988.04.07). Lakūnas, aviacijos majoras (1939 m.), pirmosios eskadrilės vadas (1937-1940 m.). Pokario metais tapo įžymiu keramiku, Vilniaus dailės instituto profesoriumi. Mirė Kaune.
Kazys Rimkevičius - Karo aviacijos dirbtuvių meistras, lėktuvų mechanikas.

Šios sudėties grandis serijiniais (pirmos serijos) ANBO-IV L lėktuvais, pažymėtais 61,62 ir 63 numeriais ir atliko istorinį skridimą. Jis visai Europai pademonstravo, kad lietuvių dvasia stipri ne tik vienkartiniais proveržiais (ką patvirtino S.Dariaus ir S.Girėno žygis). Lietuva tuo metu jau buvo pajėgi konstruoti bei gaminti tobulus lėktuvus, juos pilotavo aukščiausios klasės Lietuvoje mokslus baigę lakūnai.

Įvadinio teksto autorius: Algirdas Gamziukas
Skrydžio maršrutas
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Eskadrilės sudėtis iš kairės: mechanikas Kazys Rimkevičius, pilotas Jonas Liorentas, pilotas Antanas Gustaitis, žvalgas Romualdas Marcinkus, žvalgas Juozas Namikas ir pilotas Jonas Mikėnas. 1934 birželio 25d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Eskadrilės sudėtis iš kairės: žvalgas Romualdas Marcinkus, pilotas Jonas Liorentas, pilotas Antanas Gustaitis, žvalgas Juozas Namikas, pilotas Jonas Mikėnas ir mechanikas Kazys Rimkevičius. 1934 birželio 25d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Eskadrilės sudėtis iš kairės: žvalgas Romualdas Marcinkus, pilotas Jonas Liorentas, pilotas Antanas Gustaitis, žvalgas Juozas Namikas, pilotas Jonas Mikėnas ir mechanikas Kazys Rimkevičius. 1934 birželio 25d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Per iškilmingas palydėtuves Kaune, iš kairės: pilotas Jonas Liorentas ir žvalgas Romualdas Marcinkus. 1934 birželio 25d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Paskutinės akimirkos: Jonas Liorentas segasi diržus, žvalgas Romualdas Marcinkus lipa į lėktuvą Anbo IV (Nr.62). 1934 birželio 25d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Paskutinės akimirkos: Jonas Liorentas segasi diržus, žvalgas Romualdas Marcinkus lipa į lėktuvą Anbo IV (Nr.62). 1934 birželio 25d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Per iškilmingus pietus Švedijos aviacijos ministerijoje. 1934 birželio 25d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

Paliekant Kopenhagą. Skrydžiui į Amsterdamą rengiasi A.Gustaitis, nugarą atsukęs R.Marcinkus. 1934 birželio 27d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

Paliekant Kopenhagą. Lėktuve R.Marcinkus, žemėlapį lanksto Jonas Liorentas, nugarą atsukęs K.Rimkevičius. 1934 birželio 27d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Lakūnų sutikimas Amsterdamo Shiphol oro uoste. 1934 birželio 27d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Anbo IV Amsterdamo Shiphol oro uoste. 1934 birželio 27-28 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Lietuvos lakūnus Briuselyje sutinka karininkai ir diplomatai . 1934 birželio 28 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Sutikimas Londono oro uoste. 1934 birželio 29 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Anbo IV Londono Croydon aerodrome. 1934 birželio 29 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Anbo IV Londono Croydon aerodrome. 1934 birželio 29 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Anbo IV Londono Croydon aerodrome. 1934 birželio 29 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Paryžiuje, drauge su Prancūzijos karo aviacijos karininkais ir vadais . 1934 liepos 3 - 6 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiAnbo trijulė virš Romos. 1934 liepos 6-11 d.

Su aukštais Čekoslovakijos karininkais, lakūnais ir diplomatais .
1934 liepos 12 d.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Lakūnai Prahoje. 1934 liepos 12 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Lietuvos ir Čekoslovakijos lakūnai bei diplomatai aerodrome.
1934 liepos 11-13 d.

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Eskadrilės sutikimas Budapešte. 1934 liepos 13 d.
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti


Anbo IV skrydžio aplink Europą metu. Vieta, laikas tikslinama
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Apie skrydį užsienio spaudoje
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti
Skridimo aplink Europą atžymos J.Mikėno skraidymų knygelėje
Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiParodą parengė Nerijus Korbutas.

Albume panaudotos iliustracijos iš:


G.Sviderskytė - Uragano kapitonas
A.Gamziukas - Antanas Norėjo Būti Ore
Technikos Žodis 1993 Nr.3
L+K 1994 Nr. 2 ir 3GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.GUSTAIČIO PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis