ŽYMESNI LAK NARIAI• ANTANINA LIORENTAITĖ
LAK narė, lakūnė, pirmoji moteris parašiutininkė Lietuvoje

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis