Lietuvos Orinis Susisiekimas

LIETUVOS ORINIO SUSISIEKIMO ISTORIJA


• V.PESECKAS – ORINIO SUSISIEKIMO APŽVALGA
Vytautas Peseckas „Orinis susisiekimas nepriklausomoje Lietuvoje.“ Plieno sparnai, Nr. 2-3, 1971 m.

• TRUMPA ORINIO SUSISIEKIMO ISTORIJA
„Erdvej esame dar stipresni“ Lietuvos sparnai, Nr.9, 1938 m. 259 psl.


LĖKTUVAI PERCIVAL Q6


• S. ŠTULAS, J. MONKEVIČIUS – LĖKTUVAI PERCIVAL Q6
Saulius Štulas, Jonas Monkevičius „Percival Q6.“ Plieno sparnai, Nr. 2, 1994 m., 49-58 psl.

• ORINIO SUSISIEKIMO LĖKTUVŲ PERCIVAL Q6 ISTORIJA
„PercivalQ6." Lietuvos sparnai Nr.3, 1996 m., 425 psl.


PERSONALAS


• LIETUVOS KELEIVINIO ORO TRANSPORTO PILOTAS – JONAS DŽENKAITIS
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. II t. Vilnius:LNM, 2002 m.

• LIETUVOS KELEIVINIO ORO TRANSPORTO PILOTAS – SIMAS MOCKŪNAS
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. V t. Vilnius: LNM, 2005 m.

• ORO SUSISIEKIMO INSPEKCIJOS AERONAUTIKOS INŽINIERIUS – ZIGMAS RIMŠA
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. VI t. Vilnius: LNM, 2006 m.

• ORO SUSISIEKIMO INSPEKTORIUS – MJR. JONAS ŠPOKEVIČIUS
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. VII t. Vilnius: LNM, 2007 m.

FOTOALBUMAI


• LĖKTUVAI PERCIVAL Q6
Albumas kuriame užfiksuoti Lietuvos Orinio susisiekimo naudoti lėktuvai Percival Q6, lakūnai, skrydžiai ir pan.

• CIVILINĖ AVIACIJA LIETUVOJE 1921 - 1940 M.
Virtuali paroda apie užsienio bei Lietuvos keleivinius lėktuvus 1921 - 1940 m. Lietuvoje


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis