Plieno Sparnai Nr.7 (2002m.)

TURINYS


AutoriusStraipsnio pavadinimasPuslapis
Algis Lapinskas
Lietuvos aviacijos muziejus
-darbai ir ateities planai
1
Eugenijus Raubickas
Lietuvos karinėms oro
pajėgoms -10 metų
2
Estela Gruzdienė
Lietuvos karo aviacijos
kūrimas 1919.03.12-1920.07.17
3
Gytis Ramoška
ANBO-III- pirmasis serijinis
lietuviškas lėktuvas
6
Augustinas Gricius
Žvilgsnis į gyvenimą
pro mirties kilpą
18
Jonas Balčiūnas
Apmąstymai apie žmogaus
sparnų kūrėją- Lietuvos sklandymo tėvo
Broniaus Oškinio 90-mečiui
20
Gytis Ramoška
"Klumpė", užkariavusi SSSR
- sklandytuvo BrO-9 kūrimo, serijinės
gamybos ir eksploatacijos istorija
34
L.Žemaitytė
Troškusi skraidyti. LAK pirmininko Z.Žemaičio
dukters Liudos dienoraščio ištraukos.
1930-1936 metai
51
Romas Bėkšta
Mokomasis sklandytuvas
SG-38- kuo jis skiriasi nuo
"Zogling'o"
61
Vytautas Peseckas
Šaulių aviacija
62
Antanas Arbačiauskas

Aukštagirio sklandymo mokykla
64
Antanas Mikutis
Vilniaus sklandytojų klubo
įkūrimas
67
Gytis Ramoška
Pirmasis... bet nepakilęs
70
Gytis Ramoška
Lietuvos Aero Klubo
75-mečiui
71
Plk. Vitas Rimkus
Priešgaisrinės apsaugos istorijos ekspozicija
76

KITA INFORMACIJA


Vyriausias redaktorius A.Lapinskas
Meninis ir techn. redaktorius G.Ramoška
Redaktoriai
S.Štulas
G.Pangonis
J.Balčiūnas
Viršelio dailininkas G.,Ramoška
Lietuvos aviacijos muziejaus leidykla "Plieno sparnai"
Veiverių 132 Kaunas
Tiražas nenurodytas
Pasirašyta spaudai 2002.12.16
Spausdino "Standartų spaustuvė".Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis