Plieno Sparnai Nr.6 (2001m.)

TURINYS


AutoriusStraipsnio pavadinimasPuslapis
G.Ramoška
Naikintuvas Dobi-lll
1
J.Balčiūnas
Studentų sparnai
9
G.Ramoška
Sklandytuvai M-1, M-2, KPI-3,
KPI-4, KPI-5
20
G.Ramoška
Lietuvos aviacijos Kardinolas
30
J.Balčiūnas
Aviacijos veteranų
sąjungai-20
31
V.Rudzinskas
Rytų vėjas
34
I.Plyčiūtė
Žvilgterėjus į praeitį
40
G.Ramoška
Įžymaus sklandytuvų konstruktoriaus 90-metis
51
B.Karvelis
Sibirietiški nuotykiai
52
G.Ramoška
Lietuviško supersklandytuvo
kūrimas
56
E.Lasauskas

LAK-17A aerodinamikos istorija
66
R.Tomkevičienė
Didžioji lietuvių lakūno
pergalė
75
E.Raubickas
Akrobatinio skraidymo lakūnų startai 1999 ir 2000 m. pasaulio čempionatuose
80
Vertė S.Štulas
TIGHAR aviacijos istorinio saugojimo terminų žodynėlis
85
E.Raubickas
Karo aviacijos viršininko
adjutantas - partizanų būrio
vadas
87

KITA INFORMACIJA


Vyriausias redaktorius A.LAPINSKAS
Meninis ir techn. redaktorius G.RAMOŠKA
Redaktoriai :
S. ŠTULAS
G.PANGONIS
J.BALČIŪNAS
Viršelio dailinkas G.RAMOŠKA

Lietuvos aviacijos muziejaus leidykla "Plieno sparnai"
Veiverių 132 Kaunas
Tiražas 500
Pasirašyta spaudai 2001.11.29
Spausdino "Aušra".

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis