Plieno Sparnai Nr.5 (1998m.)

TURINYS


AutoriusStraipsnio pavadinimasPuslapis
A.Gamziukas
Pirmasis lekiotojas
2
G.Ramoška
DOBI-II
4
G.Ramoška
ANBO-II
9
J.Lapėnaitė
Pirmoji priešlėktuvinė-priešcheminė paroda Lietuvoje
17
P.Motiekaitis
Baltijos šalių aviamodeliuotojų
varžybos
19
G.Ramoška
"Meseršmitas" - Lietuvos karo
aviacijos trofėjus
22
S.Murza
Mokomasis reaktyvinis lėktuvas
L-39 "Albatros"
28
E.Raubickas
Katastrofos Lietuvos aviacijoje
1995-1998 m
40
A.Rimša
Surastas Dariaus ir Girėno
mauzoliejus
42
E.Raubickas
Vaclovas Girdauskas
43
Z.Korius

Mūsų skrydžiai vokiečių
okupacijos metais
44
R.Putra
Virbaliūnų šlaito C pilotai
51
J.Pyragius
Lietuvos karo aviacijos
tarnyboje
56
J.Seliokas
Karo lakūno odisėjos
62
K.Pakarskytė
Vytautas Pakarskas,
kokį jį atsimenu
70

KITA INFORMACIJA


Vyriausias redaktorius ALGIRDAS GAMZIUKAS
Meninis ir techn. redaktorius GYTIS RAMOŠKA
Tekstą rinko ir maketavo SAULIUS ŠTULAS
Lietuvos aviacijos muziejaus leidykla "Plieno sparnai"
Veiverių 132 Kaunas
Tiražas 800
Pasirašyta spaudai 1998.12.07
Spausdino "Aušra".

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis