Plieno Sparnai Nr.4 (1997m.)

TURINYS


AutoriusStraipsnio pavadinimasPuslapis
A.Gamziukas
KELIO PRADŽIA
Konstruktoriaus A.Gustaičio vaikystė ir jaunystė
2
E.Jasiūnas
LIETUVIŲ AVIACINĖ VEIKLA IŠEIVIJOJE
Lietuviai lakūnai JAV, Didžiojoje Britanijoje ir Australijoje
5
V.Peseckas
LAUKIANT LEIDIMO PAKILTI
F.Vaitkaus pasiruošimas skrydžiui per Atlantą
13
Z.Koronkevičius
ŽEMĖS TURTŲ BEIEŠKANT
Lietuvio lakūno įspūdžiai apie urano paieškas Australijoje 1955 m.
20
G.Ramoška
ANBO-IV IR ANBO-41
A.Gustaičio žvalgybinių lėktuvų istorija ir brėžiniai
27
R.Bėkšta
"VIENGUNGIŲ ROJUS"
Prisiminimai apie pokario sklandymą Klaipėdoje
42
J.Balčiūnas
SKLANDYTUVŲ IŠVILKIMO AGREGATAS
Pirmojo pokario metais Lietuvoje išvilktuvo kūrimas ir konstrukcija
49
E.Raubickas
LĖKTUVAS JAK-18A
Mokomojo-akrobatinio lėktuvo aprašymas ir brėžiniai
52
G.Ramoška
LIETUVIŠKOS SPORTINĖS AVIACIJOS GAMYKLOS KŪRIMAS
Sklandytuvų gamyklos istorija 1969-1996 m.
60
E.Lasauskas
SKRAIDANTI AERODINAMINĖ LABORATORIJA SL-2P
Prienų aviacijos gamykloje sukurtos laboratorijos profilių bandymams aprašymas
70
J.Pyragius

KARO AUDROJE
Lietuvio lakūno prisiminimai apie grįžimą į Lietuvą su vokiečių armija
73
E.Mažeikis
"ALBATROSAI" SKRENDA Į LIETUVĄ
Pirmųjų reaktyvinių Lietuvos karo aviacijos lėktuvų atskraidinimo į Lietuvą istorija
75
G.Ramoška
LĖKTUVAI, PAGAMINTI KAUNE
1921-1939 m. Karo aviacijos dirbtuvėse pagamintų lėktuvų sąrašas
80

KITA INFORMACIJA


Vyriausias redaktorius ALGIRDAS GAMZIUKAS
Meninis ir techn. redaktorius GYTIS RAMOŠKA
Tekstą rinko ir maketavo SAULIUS ŠTULAS
Lietuvos aviacijos muziejaus leidykla "Plieno sparnai"
Veiverių 132 Kaunas
Tiražas 1000
Pasirašyta spaudai 1997.07.04
Spausdino "Aušra".


Parduodamas Lietuvos Aviacijos Muziejuje

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis