Plieno Sparnai Nr.3 (1995m.)

TURINYS


AutoriusStraipsnio pavadinimasPuslapis
G.Ramoška
Dariaus ir Girėno lėktuvas "Lituanica"
2
A.Gamziukas
"Lituanica" Karo muziejuje
7
S.Štulas
Konstruktorius G.M.BelIanca
9
R.Putra
Su ANBO aplink Europą"
13
V.Stašaitis
Antrosios Lituanicos skrydis
14
E.Jasiūnas
Propeleriai - relikvijos
17
V.Ramonis
Dariaus ir Girėno archyvas Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje
18
V.Peseckas
Išeivių aukos Dariaus ir Girėno
paminklo statybai
22
V.Kensgaila
Mano "Lituanica"
23
E.Jasiūnas
Simbolinis skrydžio užbaigimas
24
A.Rimša

Dariaus ir Girėno memorialai
28
J.Venskevičius
Tiesa apie barbarų darbus
30
A.Dručkus
Mauzoliejaus detalių likimas
31
A.Gamziukas
Šimtametis Lietuvos ąžuolas
32
V.Dovydaitis
Pirmoji žinia
34
V.Mačiuika
Dariaus ir Girėno memorialinis
paminklas Kaune
35
J.Dagys
Paminklas Dariui ir Girėnui
Indianos kopose
36
J.Balčiūnas
Dariui, Girėnui - dėkinga tauta
37
A.Mikėnas
Paminklo Dariui ir Girėnui kūrimas
konkurso dalyvio akimis
46
E.Raubickas
Aukštojo pilotažo varžybos
Dariaus ir Girėno prizui laimėti
47
E.Slušnys S.Štulas
"Paiperiu" virš Atlanto bangų
49
E.Raubickas
Per Atlantą, į Vakarus
51
S.Štulas
Lietuvių transatlantiniai lėktuvai - modelių kolekcijoje
54

KITA INFORMACIJA


Vyriausias redaktorius ALGIRDAS GAMZIUKAS
Meninis ir techn. redaktorius GYTIS RAMOŠKA
Tekstą rinko SAULIUS ŠTULAS
Lietuvos aviacijos muziejaus leidykla "Plieno sparnai"
Veiverių 132 Kaunas
Tiražas 1000
Pasirašyta spaudai 1995.05.07
Spausdino Raidė.


Parduodamas Lietuvos Aviacijos Muziejuje

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis