Plieno Sparnai Nr.2 (1994m.)

TURINYS


AutoriusStraipsnio pavadinimasPuslapis
G.Ramoška
Lietuvos karo aviacija Nepriklausomybės karuose.
2
A.Navaitis
Karo aviacijos paskutinieji metai.
10
S.Murza
Lietuvos karinės oro pajėgos.
17
G.Ramoška
Mūsų "Fokeriai"
18
J.Balčiūnas
Sklandymas okupuotoje Lietuvoje
26
G.Ramoška
Pirmasis "Dobi"
40
E.Raubickas
Mūsų aviatorių katastrofos
45
S.Štulas, J.Monkevičius
Percival Q6
49
E.Jasiūnas
Lietuvių aviacinė veikla išeivijoje
58
V.Peseckas
Aviacijos pradininkai iš Lietuvos
66
V.Jurkštas

Pirmieji bandymai
57
J.Pyragius
Iš Nidos į Palangą "Sakalu".
69
A.Gysas
Sklandytojo atsiminimai
71
A.Tuskenis
Aviacijos puskarininkio atsiminimai
80
B.Brazys
Gyvenimas ir tarnyba
82
J.Pyragius
Manoišsigelbėjimas nuo bolševikų
86
A.Dziubinskas
Kaip aš dalyvavau voldemarininkų perversme
91
G.Ramoška
Greičiausias lėktuvas pasaulyje
92

KITA INFORMACIJA


Vyriausias redaktorius ALGIRDAS GAMZIUKAS
Meninis ir techn. redaktorius GYTIS RAMOŠKA
Tekstą rinko SAULIUS ŠTULAS
Lietuvos technikos muziejaus leidykla "Plieno sparnai"
Veiverių 132 Kaunas
Tiražas 2000
Pasirašyta spaudai 1994.06.13
Spausdino Raidė.


Parduodamas Lietuvos Aviacijos Muziejuje

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis