Plieno Sparnai Nr.1 (1992m.)

TURINYS


AutoriusStraipsnio pavadinimasPuslapis
G.RAMOŠKA
Pirmieji Lietuvos karo aviacijos lėktuvai 1919-1923
2
G.PANGONIS
Vokiečių armijos lėktuvų klasifikacija ir žymėjimas 1914-1918 m.
7
J.MONKEVIČIUS
Apie medinius propelerius Lietuvoje
8
J.MIKĖNAS
Lietuvos karo aviacijos pirmoji eskadrilė
10
A.GAMZIUKAS
Lėktuvas ANBO-VIII
18
A.MIKUTIS
Lietuvos karo aviacijos tarnyboje 1936-1940
22
J.VORONAVIČIUS
Dar vienas Lietuvos karo lakūno kapas
35
V.VOSYLIUS
Karo aviacijos meteorologijos tarnyboje
36
V.PESECKAS
V.Šenbergo lėktuvas
39
E.JASIŪNAS
Amerikos lietuviai aviacijos pirmeiviai
40
G.HEIDRIKIS
Laiškas V.Ašmenskui
45
E.RAUBICKAS
Lėktuvai JAK-50 Lietuvoje
46

KITA INFORMACIJA


Vyriausias redaktorius ALGIRDAS GAMZIUKAS
Meninis redaktorius GYTIS RAMOŠKA
Tekstą rinko SAULIUS ŠTULAS
Kalba žiūrėjo G.NEVERAUSKAITĖ, J.VARAPNICKAITĖ
Lietuvos technikos muziejaus leidykla "Plieno sparnai"
Veiverių 132 Kaunas
Tiražas 1000
Pasirašyta spaudai 1992 rugs.
Užs. Nr. 21311
Spausdino Raidė.


Prekyboje nebėra.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis