A.Gamziukas G.Ramoška. Lietuvos karinė aviacija 1919-1940

Lietuvos karinė aviacija 1919-1940


Lietuvos aviacijos muziejaus leidyklos „Plieno sparnai" leidinys istorinių nuotraukų kalba (visos 471 yra paimtos iš muziejaus fondų) pasakoja apie Lietuvos karo aviacijos techniką, aviatorius bei organizaciją nuo Aviacijos dalies išskyrimo iš Inžinierijos kuopos 1919 03 12 iki Karo aviacijos likvidavimo 1940 m. rudenį.
Šeši puslapiai skirti Karinių oro pajėgų atkūrimui po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1990 03 11.
Knygos pabaigoje - trumpa Lietuvos karinės aviacijos istorinė apžvalga ir nuotraukų komentarai anglų kalba.

Prekyboje nebėra.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis