Waldemar Rezmer
Litewskie Lotnictwo Wojskowe 1919-1940

(Lietuvos Karinė Aviacija 1919-1940)


Pasinaudojęs Varšuvos Naujųjų aktų archyvu, Centriniu kariniu archyvu (CAW) Varšuvoje, Kariniu istorijos archyvu (VHA) Prahoje, Lietuvos Centriniu valstybiniu archyvu (LCVA) Vilniuje bei Rusijos Valstybiniu kariniu archyvu ir istorinių dokumentų kolekcijų saugojimo centro Maskvoje dokumentais, W. Rezmeris (Toronės M. Koperniko universiteto profesorius, hab. daktaras) ne tik pateikia išsamią Lietuvos karinės aviacijos istoriją kiek kitokiu nei įprasta rakursu, bet ir papildo ją naujais faktais.
Knyga sudaryta iš šešių dalių. Pirmoje apžvelgiama Lietuvos kariuomenės raida nuo 1919 m. iki 1940 m. Likvidacijos skyriuje pateikti duomenys apie Lietuvos karo aviacijos lakūnus bei lėktuvus, o taip pat ir Raudonosios Armijos aviaciją, dislokuotą Lietuvoje 1940 m. rugpjūčio 25 d.
Knygoje atspausdinta 112 fotografijų bei 48 lėktuvo brėžinių (trijų projekcijų). Knygoje galima rasti įdomių faktų apie lenkų 16-osios eskadrilės kovinius skridimus Lietuvoje.
Tačiau W. Rezmeris neišvengė ir netikslumų. Lietuvos aviacijos lėktuvų vaizdus jis iliustravo Vokietijos, Anglijos. Čekijos ir Prancūzijos ženklais pažymėtų lėktuvų fotografijomis, kai kur neatitinka po fotografijomis nurodyti lėktuvų pavadinimai, netiksliai pateikta lėktuvo Junkers F-13 „Annelise" istorija.Įsigyti galima čia


Ištraukos iš knygos šioje svetainėje: (rengiama)

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis