Dariaus ir Girėno tėviškės. Memorialai. Paminklai.

TĖVIŠKĖS, MEMORIALAI, PAMINKLAI


• PAMINKLAS DARIUI IR GIRĖNUI SOLDINO GIRIOJE
Išsami informacija apie paminklą Lituanicos tragedijos vietoje Lenkijoje

• LAKŪNŲ ĮAMŽINIMAS PUNTUKE
Išsami informacija apie lakūnų įamžinimą Puntuke

• DARIAUS IR GIRĖNO KAPAS
Antkapinis paminklas S.Dariui ir S.Girėnui Kauno Karių kapinėse

• PAMINKLAS ĄŽUOLYNE
Paminklas S.Dariui ir S.Girėnui Ąžuolyne, Kaune

• DARIAUS IR GIRĖNO MAUZOLIEJUS
Išsami informacija apie Dariaus ir Girėno mauzoliejų


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis