ANBO-VIII
Prasidėjus Europoje antrajam pasauliniam karui, susirūpinta Lietuvos kariuomenės perginklavimu. Anglijoje ir Prancūzijoje pirkti pakankamai modernūs naikintuvai Dewoitine D 501, Gloster „Gladiator“, Morane-Saulnier 406 (pastarieji dėl karo veiksmų Lietuvos nepasiekė),
Tuo tarpu bombonešių grupėje buvo skraidoma su Ansaldo A. 120 ir ANBO-41, kurie savo techninėmis charakteristikomis neprilygo kaimyninių valstybių analogiškos paskirties lėktuvams.
Buvo nuspręsta šias eskadriles perginkluoti A. Gustaičio sukonstruotais lengvaisiais bombonešiais ANBO-VIII. Šio lėktuvo prototipas, pradėtas statyti 1938 m. gegužės 5 d., pirmą kartą pakilo 1939 m. rugsėjo 5 d.

Kauno aviacijos dirbtuvės rengėsi pradėti šio lėktuvo serijinę gamybą. 1939 m. pavasario planuose buvo apie 60 tokių mašinų, tačiau prasidėjus karui sutriko technologinių įrengimų, komplektavimo dalių ir medžiagų tiekimas, o Tarybų Sąjungai okupavus Lietuvą, bet kokia lietuviškos konstrukcijos lėktuvų gamyba visai nutrūko.Karo Aviacijos viršininko paskirta komisija: pirmininkas mjr. Vaičius, nariai: kpt. Masys ir civ.tarn.inž. Mikalauskas, – nuo 1939 m. rugsėjo5 d. iki 1939 m. lapkričio 22 d. bandė Karo Aviacijos dirbtuvėse pastatytą prototipą dvivietį lėktuvą – lengvą bombonešį ANBO-VIII su varikliu BRISTOL „Pegasus“ XVIII.
Sudarymui lėktuvo aprašymo ir jo priėmimui (žiūr. priede keičiamų priedų ir prietaisų sąrašą), Karo Av. Tiek. Skyr. telefonograma Nr. 108 š.m. lapkričio mėn. 20 d. buvo kviestas Valstybės Kontrolės atstovas, kuris neatvyko.
Lėktuvu bandomuosius skridimus atliko pats lėktuvo konstruktorius brig. gen. inž. GUSTAITIS.
1.SVARBESNIEJI LĖKTUVO ĮRENGIMAI


1. Lėktuvo ir variklio charakteristikaDvivietis monoplanas, žemasparnis, mišrios konstrukcijos, Liemuo iš duraliuminijaus vamzdžių. Liemens priešakinė dalis dengta duraliuminijaus skarda, o užpakalinė dalis – drobe. Vairai kompensuoti. Stabilizuojančios plokštumos pagamintos iš duraliuminijaus ir dengtos drobe. Važiuoklė neįtraukiama. Lėktuvą galima valdyti iš abiejų sėdynių – ir piloto, ir žvalgo. Lėktuvo sparnas elipsinės formos, ištisas, neperpjautas, medinės konstrukcijos, dengtas klijuote. Eleronai medinės konstrukcijos, dengti drobe.

9,5 mLėktuvo ilgis
4,0 mLėktuvo aukštis
13,5 mSparnų ilgis
2,8 mSparno plotis
30,0 m2Sparnų plotas

Variklis Bristol „Pegasus“ XVIII su reduktoriumi (redukavimo skaičius – 0,5) ir dviejų greičių kompresoriumi. Variklio maksimalus apsisukimų skaičius pakylant (startuojant) 2475 aps/min ir jo tuo metu išvystomas galingumas – 930 AG.
Kylant, o taip pat horizontaliai skrendant, apsisukimų skaičius – 2250 aps/min. Nominalus variklio galingumas 1445 m. aukštyje – 785 AG ir 4725 m aukštyje – 715 AG.
Vidutinis maksimalus galingumas horizontaliai skrendant (leistas naudot ne ilgiau 5 minučių)
1750 m aukštyje – 880 AG prie 2600 aps/min,
5640 m aukštyje 785 AG prie 2600 aps/min.
Propeleris trimentis, metalinis, keičiamo žingsnio de Havilland firmos gamybos „Constant Speed“ tipo.2. Lėktuvo apginklavimas


a) keturi kulkosvaidžiai „Browning“ pastatyti lėktuvo sparnuose, kiekviename po du, valdomi piloto elektrišku nuleidikliu;
b) keturios dėžės šoviniams su grandinėlėmis, kiekviena 500 šovinių sutalpinti. Iš viso – 2000 šovinių;
c) sukiojamas aukštyn, žemyn ir į šonus stovas žvalgo vienam kulkosvaidžiui „Browning“;
d) bombolaidis pastatytas lėktuvo liemenyje 12 bombų po 50 kg, arba tas pats bombolaidis su pridedamu įrengimu bomboms 12,5 kg – iš viso 48 bomboms, arba su pridedamu įrengimu 192 bomboms po 3 kg;
e) bombolaidžio valdymo prietaisas su perjungimu valdyti žvalgui ir pilotui;
f)vieta sparnuose įrengti laikikliui 4 bomboms po 50-100 kg prikabinti ir išmesti.

3. Radijo ir elektros instaliacija

a) radiosiųstuvas ir imtuvas „Learadio“ įrengtas žvalgo sėdynėje;
b) variklio varomas generatorius;
c) akumuliatorius;
d) tūpimo prožektorius sparnuose;
e) kelionės ir bortinės šviesos.

4. Variklio bei lėktuvo valdymo įrengimas

a) variklio paleidimo starteris rankinis ir elektrinis;
b) variklio kontroliniai prietaisai;
c) propelerio žingsniui keisti valdymas;
d) tūpimo sparnelių ir stabilizatoriaus valdymo įtaisas.

5. Kiti įrengimai

a) aviaciniai prietaisai, kurie leidžia skristi aklai;
b) įrengimas respiratoriui;
c) gesintuvas;
d) benzino bakai 640 litrų talpumo.Vienas iš kelių tūkstančių brėžinių lapų


Visi lėktuvo įrengimai pastatyti taip, kad galima lengvai jais naudotis ir leidžia patogiai skristi. Piloto ir žvalgo sėdynės erdvios. Ant žemės ir skrendant, sėdynės pagal reikalą lengvai pritaikytais dangčiais uždaromos bei atidaromos. Žvalgo sėdynėje padarytas lizdas įstatyti bomboms mėtyti taikymo prietaisui „Goerz-Boykow“ ir lėktuvo dugne langas vertikaliam matymui.

II. LĖKTUVO SVORIS


1. Tuščias lėktuvas sveria 2300 kg
2. 5 kulkosvaidžiai, bombolaidis su valdymo dėže, radijo ir elektros instaliacija 150 kg
3. Visas lėktuvas, įrengtas su ginklais, bombolaidžiu, radiju ir elektros instaliacija sveria 2450 kg

Lėktuvas pakrautas bandymams šiuo kintamu krūviu:

1. Lakūnai su parašiutais 180 kg
2. Bombų 48 št. po 12,5 kg 600 kg
3. Šovinių 2000 vnt. sparniniams kulkosvaidžiams su grandinėlėmis 56 kg
4. Šovinių žvalgo kulkosvaidžiui 5 dėžės po 100 =
500 17 kg
5. Žemėlapiai, raketos 12 kg
6. Benzino 2,5 val. skridimo 460 litrų 349 kg
7. Alyvos 40 litrų 36 kg
Viso 1250 kg

Lėktuvas atliekant bandymus svėrė 3700 kg

III. BANDYMŲ DAVINIAI


1. Kilimas i aukštį:

į 1000 m – per 2 min. į 4000 m – per 11 min. 10 sek
į 2000 m – per 4 min. 30 sek. į 5000 m aukštį – per 15 min.
į 3000 m – per 7 min. į 6000 m. – per 20 min. 40 sek.

2. Didžiausias horizontalus greitis


Greičio bandymas prie Žemės buvo atliktas 3 km bazėje esant atmosferiniam slėgiui 769 mm, temperatūrai – 12,8°C ir šoninio vėjo 2 m/s. Bazė buvo perskrista įvairiais greičiais keletą kartų. Iš greičio rodyklės parodymo ir tikrojo greičio prie žemės nustatyta greičio rodyklės paklaidos. Greitis aukštumoje matuotas pagal greičio rodyklę. Pagal standartines atmosferos sąlygas, horizontalus didžiausias greitis gautas:

Prie Žemės, esant propelerio sūkiams 2600 aps/min (pastovūs sūkiai) 342 km/val
1000 m aukštyje didžiuoju prop. žingsniu 364 km/val
2000 m aukštyje –“– 373 km/val
3000 m aukštyje –“– 376 km/val
4000 m aukštyje –“– 384 km/val
5000 m aukštyje –“– 411 km/val

3. Mažiausias greitis:

Šio greičio matavimas atliktas prie Žemės 3 km bazėje.
Standartinėse atmosferos sąlygose mažiausias greitis prie Žemės – 113 km/val.

4. Prabėgimo ilgis startuojant ir tupiant:

Atliktas ne vieną dieną, keletą kartų, esant vėjo stiprumui 2-5 m/sek lygiame, sausame kieto grunto, apaugusio trumpa žole Kauno aerodrome.
Didžiausias prabėgimo ilgis startuojant 219 m
Mažiausias prabėgimo ilgis startuojant 199 m
Vidutinis prabėgimo ilgis startuojant 210 m
Vidutinis prabėgimo ilgis tupiant:
Su išleistais tūpimo sparneliais (flapsais) be stabdžių 400 m
Su Išleistais tūpimo sparneliais (flapsais) ir stabdžiais 220 m
Vidutinis prabėgimo ilgis lėktuvui sveriant 2950 kg (išmetus bombas ir sunaudojus benzino apie 1 val. skridimo):
Tupiant su išleistais sparneliais be stabdžių 245 m
–“– su stabdžiais 180 m
Startuojant propelerio žingsniu 2450 aps/min 155 m
–“– 2200 aps/min 140 m

5. Benzino naudojimas ir perskridimo greičio nustatymas:

Atliktas perskridimas:

Kaunas-Ukmergė 70 km du kartus
Ukmergė-Panevėžys 60 km –“–
Panevėžys-šiauliai 70km –“–
Šiauliai-Kaunas 120 km –“–
Viso 320 km x 2 = 640 km
ir Kaunas-Ukmergė ir atgal 140 km
Iš viso: 780 km


Pirmas ratas 320 km praskristas per 1 val. 04 min., t.y. vidutinis skridimo greitis 300 km/val. (skrendant pakilta nuo 1000 m iki 3000 m aukščio, kuriame vyko tolimesnis skridimas).
Antras ratas 320 km praskristas per 1 val. 01 min., t.y. vidutiniu skridimo greičiu 314 km/val. (skridimo aukštis 3000 m).
Kaunas-Ukmergė ir atgal praskrista per 26 min., t.y. vidutiniu 322 km/val. greičiu (skrendant nusileista iš 3000 m iki 1000 m). Vidutinis skridimo greitis 780 km atstume – 310 km/val.
Skridimas su pakilimu ir nutūpimu tęsėsi 2 val. 40 min. Benzino sunaudota 364 kg, t.y. vidutiniai po 135 kg/val. Skridimo metu slėgimas motoro čiulpimo vamzdžiuose (Boost) – 100 g/cm. Propelerio sūkiai 2250 aps/min. Greičio rodyklės parodymai – 300 km/ val.

6. Kulkosvaidžių bandymas


Atliktas du kartus. Pirmą kartą piloto kulkosvaidžių elektriniame nuleidiklyje įvyko kliūtis. Nuleidiklis buvo modifikuotas. Antrąkart bandymas buvo pakartotas; iš kiekvieno kulkosvaidžio, veikiant visiems keturiems kartu, be kliūčių buvo iššauta po 500 šovinių. Piloto kulkosvaidžių veikimas ir valdymas geras. Iš žvalgo kulkosvaidžio buvo iššauta 100 šovinių.
Žvalgo kulkosvaidžio apšaudomas plotas į oro taikinius geras. Į žemės taikinius galima šaudyti tik ribotomis kryptimis. Bendrai kulkosvaidžio valdymas ant kulkosvaidžio judamo stovo lengvas ir patogus.


7. Bombolaidžio ir bombų išmetimo prietaiso bandymasBombas galima išmesti atskirai vieną po kitos ir visas bombas iš karto. Buvo išmesta 48 bombos po 12,5 kg ir 4 bombos po 50 kg. Bombas mėtė žvalgas horizontaliame skridime, naudodamas taikymo prietaisą, ir pilotas smingant, taikant pačiu lėktuvu. Bombolaidis ir bombų išmetimo elektrinis prietaisas veikia gerai.
Bombolaidyje kai kuriuose bombų lizduose pastebėti maži sienelių deformavimai, išlenkimai, bet tai bombolaidžio naudojimui kliūčių nesudaro.

8. Skridimo ir valdymo savybės


Buvo atlikti staigūs posūkiai, spiralės, posūkiai su pakilimu ir žemėjimu, kilpos, smigimas ir išvedimas iš smigimo, slydimas ir žemas skridimas 2-30 m aukštyje.
Nustatyta, kad lėktuvas pastovus, manevringas ir lengvai valdomas. Kilimas ir tūpimas normalus. Matomumas iš piloto sėdynės geras.

9. Lėktuvo atsparumas


Buvo atlikti staigūs posūkiai esant įvairiems greičiams, smigimas pradedant nuo 4500 m iki 3500 m. Greitis pagal greičio rodyklę pasiektas 480 km/val., t.y. faktinis greitis buvo pasiektas apie 550 km/val.
Komisija, atsižvelgdama į lėktuvo įrengimą ir gautus bandymo davinius, teigia, kad lėktuvas ANBO-VIII tinka skraidymams. Lėktuvo skridimo duomenys ir apginklavimas patenkina šių dienų lengvų bombonešių reikalavimus, todėl komisija priėjo išvadą, kad lėktuvas ANBO-VIII yra tinkamas mūsų karo aviacijai kaip lengvas bombonešis ir atakos lėktuvas.Pastaba. Bandymams buvo sunaudota:
1. 3200 kovos šovinių „S“.
2. 48 mokomosios bombos 12 kg.
3. 4 aviacinės bombos „Talfran“ 50 kg su detonatoriais.
4. 9,6 kg dūminio parako mok. bombų užtaisams.
5. 48 šoviniai 4/12 kal. padegimui dūminio užtaiso.
Priedas:
1. Keičiamųjų priedų ir prietaisų sąrašas 3 egz.
2. Lėktuvo brėžinys (bendras vaizdas) 3 egz.
3. Lėktuvo fotografija 3 egz.
4. Kilimo barogramos 8 egz.
5. Greičio apskaičiavimo lentelė
6. Greičio rodyklės pataisų lentelė
7. Skraidymų žinios
Keičiamųjų lėktuvo ANBO-VIII (prototipo) priedų ir prietaisų sąrašasEil. Nr.Lėktuvo priedų pavadinimas, tipas, Nr., (pastaba)Kiekis
1.Variklis Bristol Pegasus ser. XVIII Nr. P. 192841
2. Propeleris metalinis trijų menčių pastovaus greičio Bristol Pegasus, ANBO-VIII (su gaubtuvu)1
3.Ratai lėktuvams su stabdžiais 815x2902
4.Padangos 815x2902
5.Kameros 815x2902
6.Diržai piloto1
7.Diržai žvalgo1
8.Sėdynė žvalgui automatiška1
9.Leidžiamas magnetas Bosch tipo AM 1 B 21
10.Tachometras Delta 2800 apsis 1:41
11.Termometrai alyvai Aera2
12.Manometrai benzinui 0,5 kg2
13.Manometrai alyvai1
14.Benzino rodyklės2
15.Manometrai įčiulp. ir slėgimui matuoti1
16.Greičio rodyklės 450 km/val. Firm. skania su Pilot vamzdeliu, elektra apšildomos2
17.Aukščio rodyklės iki 10.000 m2
18.Aukščio areometras firmos Askania1
19.Posūkio rodyklės kontrolinės Picner1
20.Kompasas Husum tipo P 61
21.Kompasas lėktuvinis tipo 308 B-01 firmos Kolisman1
22.Laikrodžiai bortiniai firmos Kienzle2
23.Starterio bortinio rankinio inercin. elektrinio įrengimas1
24.Gesintuvai bortiniai Essex (susideda iš):
1. Kronšteino pakab. gesintuvo 1 vnt.
2. Jungtuko 1 vnt.
3. Saugikl. elektr. 2 vnt.
4. Trijų šakų sujungimo 1 vnt.
5. Signal. lemputės 1 vnt.

1 kompl.
25.Apšvietimo instaliacija Labinal1
26.Generatorius Rotax 12V 500W1
27.Akumuliatorius švininis Pagenite tipo G C A 11 Y, 12V 42/3A/val.1
28.Benzino siurblys Lamblin tipo1
29.Švirkštas benzinui bortinis1
30.Piloto kulkosv. instaliacija elektrinė 4 kulkosvaidžiams1 kompl.
31.Piloto kulkosvaidžio instaliacija Browing keturiems kulkosvaidžiams1 koml.
32.Bombolaidis vertikalus 12x50 Alkan (prie jo):
a) laikiklis bomboms 4x12 – 12 vnt.
b) Pagrindinio valdymo lenta su pistolet. 1 vnt.
c) Nuleidikliu elektr. 12V Alkan tipo SK50 – 4 vnt.
1 kompl.
33.Rodyklė skridimo krypties Sparry su Venturi vamzd. ir alium. vamzd. 3,5x8mm, ilg. 3,6m1 kompl.
34.Plokštelės tarpcilindr. var. Br. Pegasus XVIII1 kompl.
35.Pavarų hidrauliniams sparneliams valdyti (susideda iš):
1) siurblio,
2) valdymo vožtuvo,
3) atsargos vožtuvo,
4) filtro ir hidraulinio stūmoklio.
1 kompl.
36.Eccelerometrų tipo „136“ firmos Kolisman1 kompl.
37.Kolimatorių „OPL“ model. 1931 m.
Jo priedai:
a) vienu elektros laidu su dviejų polių kištuku,
b) viena armatūros lemputė,
c) vienu reostatu,
d) vienu raktu veržlėms 7x12mm
e) viena dėžute medine kolimatoriui.
1 kompl.
38.Respiratorių sistemos „Munerelli“. Sudarytas iš:
a) deguonio reguliatoriaus
b) vamzdelių po 1,7 m ilgio
c) prijungimo
d) kvėpavimo kaukės elektra apšild.
e) Baliono deguoniui 3,3 l talpos.
1kompl.
1vnt.
2vnt.
1
1vnt.
1vnt.
39.Įrankių komplektų propeleriui.
Komplektas susideda iš:
a) įrankinėlės berzentinės
b) rakto galvinio 57x83 mm cilindro galvutei ir stūmokliui
c) virbalų galviniam raktui
d) apkabų-atsvarų kepuraitėms
e) replių universalių 150 mm
f) Švirkšto tavotui prailginimų
g) Plaktukų švininių
1 kompl.

1vnt.
1vnt.
1vnt.
1vnt.
1vnt.
1vnt.
1vnt.

40.Dirbtinis horizontas Sperry su Ventury ir alium. Vamzd. 9,6x8 mm, ilg. 3,6 m1 kompl.
41.Ratukas ramsčiui su padanga ir kamera 380x1501 kompl.
42.Įrengimas pneum., ratų stabdž. (sudaro: 2 kojiniai stumikai su jungiamaisiais vamzdeliais)1 kompl.
43.Pirometras vienam variklio cilindrui.
Komplektas susideda iš:
1. termo elektrinės poros su prijungimo dėžute,
2. rodyklės tipo E 602,
3. kompresinio laidininko 6 m ilgio ir
4. dviejų laikiklių termo elektrinei porai.
1 kompl.
44.Prožektoriai lėkt. 8 firm. „Harey“ mod. V 5 d c (Su elektros lempute 12V 12A – 1 vnt.)1 kompl.
45.Bombų mėtymo instaliacija bombolaidžiui Alkan 12x501 kompl.
46.Ratilas-pusratis1
47.Susižinojimo instaliacija aviafonas1 kompl.

A.Gamziukas

Plieno Sparnai 1992m. Kaunas


GRĮŽTI Į ANBO VIII PAGRINDINĮ

GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ A.GUSTAIČIO PUSLAPĮ


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis