Viktoras Zizas
Karo lakūnas, aviacijos puskarininkis
1914-1949


Psk. Viktoras Zizas gimė 1914 m. Sankt Peterburge. 1918 m. su tėvais grįžo Lietuvą, apsigyveno Alytuje. 1924 m. persikėlė gyventi į Uteną. Utenos „Saulės" gimnazijoje baigė 6 klases.

1932 m. įstojo į Karo aviacijos mokyklos Puskarininkių lakūnų skyrių.

1934 m. lapkričio 1 d. sėkmingai baigė Karo aviacijos mokyklos I puskarininkių lakūnų laidą, įgijo II eilės karo lakūno kvalifikaciją. Suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. Paskirtas tarnauti karo lakūnu į 1-ąją (naikintuvų) eskadrilę. Skraidė naikintuvais FIAT CR.20.

1936 m. gegužės 24 d. karo aviacijos šventėje skraidė naikintuvu FIAT CR.20 keturių eskadrilių rikiuotėje, demonstravo naikintuvų veiksmus ginant aerodromą nuo puolančių bombonešių eskadrilės, dalyvavo skridime, kurio metu iš lėktuvų buvo suformuoti Lietuvos Respublikos Prezidento inicialai „A. S", demonstravo naikintuvo ir tuo metu modernaus žvalgybos lėktuvo ANBO-IV kovą. 1936 m. pabaigoje perkeltas į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

1937 m. laikinai paskirtas instruktoriumi į Karo aviacijos mokyklą. Lėktuvu ANBO-51 mokė skraidyti mokinius lakūnus Drazdauską, Lisauską, Laurušką, Mickų, Petraitį. Grįžęs į eskadrilę skraidė naikintuvais FIAT CR.20, o 1938 m. balandžio 26 d. atliko pirmąjį skrydį naikintuvu Gloster „Gladiator" Mk.I. Eskadrilėje „Glosteriais" skraidė iki 1938 m. liepos mėn., kol buvo perkeltas į 2-ąją (žvalgybos) eskadrilę, kurioje skraidė lėktuvais ANBO-IV ir ANBO-41. Skraidymų stažas karo aviacijoje 617 val. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, buvo išleistas į atsargą. Pokario metais NKVD suimtas, kalėjo Vorkutoje.

Mirė 1949 m. gruodžio 7 d. Palaidotas Mažeikių kapinėse.

APDOVANOTAS:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis