Albinas Tindžiulis
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1910-1949• A.TINDŽIULIO BIOGRAFIJA
Trumpa Karo lakūno, aviacijos kapitono Albino Tindžiulio biografija

• A.TINDŽIULIS - DĖDĖ PARTIZANŲ GRETOSE
E.Raubicko straipsnis "Karo aviacijos viršininko adjutantas -partizanų būrio vadas." Pasakojama apie Albino Tindžiulio - Dėdės veiklą rezistencinėje kovoje. Spausdinta LAM Metraštyje "Plieno Sparnai" Nr. 6 2001m.A.TINDŽIULIS - DĖDĖ FOTOGRAFIJOSE
Šios fotografijos iš "Plieno Sparnai" Nr. 6 2001m., Kupiškio etnografijos muziejaus bei portalo www.geni.com
Jei turite fotografijų su A.Tindžiuliu ir norite jomis papildyti šį puslapį, rašykite mums


• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis