Giovanni Teucci
Italų karo lakūnas, aviacijos majoras


Mjr. GIOVANNI TEUCCI, Italijos karo aviacijos atašė Lietuvai, lankėsi Lietuvoje

1934 m. rugpjūčio 18-20 d. Vizito metu pagerbė transatlantinių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno atminimą - padėjo gėlių prie jų karstų. Pagerbimo iškilmse dalyvavo aviacijos mjr. A. Mačiuika, karo aviacijos karininkai, Lietuvos aeroklubo civiliniai lakūnai. Kartu su lakūnu ltn. J. Mikėnu lėktuvu ANBO-IV mjr. Teucci aplankė visas Lietuvos karo aviacijos dalis, pasigėrėjo Kėdainių, Gelgaudiškio, Raudonės vaizdais. Palangoje buvo priimtas audiencijos pas Valstybės Prezidentą Antaną Smetoną.

APDOVANOTAS:

Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1934 08 19).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis