Feliksas Vaitkus

Transatlantinis ir karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas
1907-1956
Plk. ltn. Feliksas Vaitkus gimė 1907 m. birželio 20 d: Bridžeporte, JAV. Mokėsi Lindblumo ir Parkerio vidurinėse mokyklose.

1928 m. Čikagos universitete baigęs filosofijos ir verslo administravimo studijas, įstojo į JAV kariuomenę.

1929 m. pasiųstas į Aviacijos mokyklą. Skraidė bombonešiais, naikintuvais, žvalgybiniais lėktuvais.

1930 m. birželio 23 d. baigęs mokyklą gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį paskirtas į 1-ąją naikintuvų grupę.

1931 m. mažinant kariuomenę išleistas į atsargą. Dirbo instruktoriumi Aviacijos mokykloje, vežiojo keleivius trimotoriu „Ford" lėktuvu. Turėjo transporto piloto (Nr. 15057) ir aviamechaniko licencijas.

1935 m. rugsėjo 21 d. jis vienmotoriu lėktuvu „Lituanica II" iš Floyd Benneto aerodromo pakilo skrydžiui į Lietuvą, tačiau sunkiomis meteorologinėmis sąlygomis perskridus Atlantą buvo sunaudoti beveik visi degalai, todėl teko leistis Airijoje. Nors tąkart ir nepavyko pasiekti skrydžio tikslo, F. Vaitkus 1935 m. lankėsi Lietuvoje. Karo aviacijos lėktuvu buvo atskraidintas iš Klaipėdos į Kauną, susitiko su Respublikos Prezidentu, Vyriausybės nariais, dalyvavo susitikimuose su karo aviacijos, Lietuvos aeroklubo lakūnais, visuomenės atstovais, aplankė savo tėvų gimtines. Grįžęs į Ameriką F. Vaitkus studijavo aeronautiką Viskonsino universitete.

Kilus karui, nuo 1940 m. lapkričio 25 d. iki 1946 m. balandžio 11 d. tarnavo JAV karinėse oro pajėgose. Buvo „Boeing" gamyklos vyriausiasis lakūnas bandytojas, dalyvavo išbandant bombonešius B-17 ir B-29.

1941 m. suteiktas kapitono laipsnis, 1943 m. - majoro ir 1946 m. - pulkininko leitenanto laipsnis. Kilus Korėjos karui, 1951 m. vėl pašauktas į karinę tarnybą, priklausė „Norton" aviacijos bazei.

1955 m. pasiųstas į Vokietiją, kur „Lindsei" aviacijos bazėje ėjo JAV oro pajėgų Europoje aprūpinimo viršininko pareigas.

1956 m. liepos 26 d. staiga mirė nuo širdies smūgio.

APDOVANOTAS:

Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1935 10 11).
Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1935).
Skautų Svastikos ordinu (1935).
Lietuvos aeroklubo garbės narys (nuo 1935).

GRĮŽTI Į PUSLAPĮ LITUANICA II SKRYDIS PER ATLANTĄ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis