Parašiutai Karo Aviacijoje
• E.RAUBICKAS - IŠSIGELBĖJĘ PARAŠIUTAIS
Svetainės nario Eugenijaus Raubicko sudarytas, išsigelbėjusių parašiutais sąrašas. Skelbiama pirmą kartą.

• V.PESECKAS APIE PIRMUOSIUS ŠUOLIUS LIETUVOJE
V.Pesecko straipsnis "Pirmieji šuoliai su parašiutu Lietuvoje" Spausdinta metraštyje "PLIENO SPARNAI" 1971m. Nr.2-3

• V.AŠMENSKAS APIE PARAŠIUTŲ SPORTĄ
Viktoro Ašmensko straipsnis "Parašiutų sportas". Spausdinta knygoje "Lietuvos Aero Klubas 1927-1940 metais"

• V.MORKUS APIE PIRMĄJĮ ŠUOLĮ PARAŠIUTU
kpt. Vlado Morkaus straipsnis "Parašiutas ir įspūdžiai iššokus". Spausdinta knygoje Jonas Pyragius (red.) „Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929“

• PARAŠIUTAI "SALVATOR"
Iš italų kalbos versta ir Karo aviacijos technikos dalies 1936 metais išleista parašiutų "SALVATOR D" naudojimo instrukcija. Brošiūroje aprašomas parašiuto laikymas, vėdinimas, tikrinimas, sudėjimas.

• PARAŠIUTAI "IRVING" (RENGIAMA)
Parašiutų "Irving" aprašymas

• FOTOALBUMAS (RENGIAMA)
Albumas kuriame užfiksuoti Lietuvos Karo aviacijoje naudoti parašiutai, šuoliai, lakūnai užsidėję parašiutus ir pnš.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis