Parašiutai Karo Aviacijoje
• E.RAUBICKAS - IŠSIGELBĖJĘ PARAŠIUTAIS
Svetainės nario Eugenijaus Raubicko sudarytas, išsigelbėjusių parašiutais sąrašas. Skelbiama pirmą kartą.

• V.PESECKAS APIE PIRMUOSIUS ŠUOLIUS LIETUVOJE
V.Pesecko straipsnis "Pirmieji šuoliai su parašiutu Lietuvoje" Spausdinta metraštyje "PLIENO SPARNAI" 1971m. Nr.2-3

• V.AŠMENSKAS APIE PARAŠIUTŲ SPORTĄ
Viktoro Ašmensko straipsnis "Parašiutų sportas". Spausdinta knygoje "Lietuvos Aero Klubas 1927-1940 metais"

• V.MORKUS APIE PIRMĄJĮ ŠUOLĮ PARAŠIUTU
kpt. Vlado Morkaus straipsnis "Parašiutas ir įspūdžiai iššokus". Spausdinta knygoje Jonas Pyragius (red.) „Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929“

• PARAŠIUTAI "SALVATOR"
Iš italų kalbos versta ir Karo aviacijos technikos dalies 1936 metais išleista parašiutų "SALVATOR D" naudojimo instrukcija. Brošiūroje aprašomas parašiuto laikymas, vėdinimas, tikrinimas, sudėjimas.

• PARAŠIUTAI "IRVING" (RENGIAMA)
Parašiutų "Irving" aprašymas

• FOTOALBUMAS (RENGIAMA)
Albumas kuriame užfiksuoti Lietuvos Karo aviacijoje naudoti parašiutai, šuoliai, lakūnai užsidėję parašiutus ir pnš.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis