Vytautas Peseckas1923 - 2015


KELETAS BIOGRAFIJOS FAKTŲ:


Vytautas Peseckas gim. 1923 m. lapkričio 5 dieną, Kaune, Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo, aviacijos karininko L.Pesecko šeimoje.

• Pradinę mokyklą baigė Šiauliuose. Vidurinę - Kaune.
• 1937m. baigė LAK jaunųjų sklandytojų kursus. Skraidė sklandytuvu "Nykštukas" Kauno aerodrome.
• 1937m. įstojo į Skautų sąjungą.
• 1938m. Nidos sklandymo mokykloje įgijo sklandytuvo "B" piloto kategoriją.
• Nuo 1938m. pradėjo rašyti straipsnius periodinėje spaudoje. Daugiausia tai buvo straipsniai apie aviaciją.
• 1939m. jauniausias Lietuvoje baigė Aukštąją Kauno sklandymo mokyklą ir įgijo sklandytojo "C" piloto kategoriją.
• Studijavo žurnalistiką, ekonomiką, architektūrą Vilniaus (1942-43 m.), Vienos (1943m.), Miuncheno ir Erlangeno (1945-47m.), Toronto (1952m.) universitetuose.
• 1944m. įstojo į P.Plechavičiaus Vietinę Rinktinę.
• 1944m. pabaigoje pasitraukė į Vokietiją.
• 1947m. išvyko į Kanadą.
• 1958m. persikėlė į JAV.
• 1963m. mokėsi tapybos dailinko A.Rukštelės meno studijoje, Čikagoje.
• 1967m. su bendraminčiais įkūrė Amerikos lietuvių aeroklubą.
• 1969-1974m. drauge su E.Jasiūnu, B.Gustaitiene leido aviacijos metraštį "Plieno Sparnai".
• 1972m. aplankė Lietuvą.
• Vytautas Peseckas yra Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS) centro valdybos narys, ALIAS žurnalo "Technikos žodis" redaktorius.
• Aktyvus Lietuvos Aviacijos Muziejaus bendradarbis ir rėmėjas, daugelio aviacinių idėjų sumanytojas ir įgyvendintojas.
• Žmona Janina Dibulskytė. Dukros Neringa ir Audra.
• Mirė 2015 metų birželio 25 d. Beverly Shores, Indianos vals. JAV

APDOVANOJIMAI


• Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis;
• IV Pasaulio lietuvių sorto žaidynių medalis;
• Lietuvos aeroklubo medalis "Už nuopelnus Lietuvos aviacijos sportui";
• S. Dariaus ir S. Girėno medalis (1993 m. liepos 1 d. LR Prezidento dekretu): už nuopelnus Lietuvos aviacijai.CURRICULUM VITAE . V.Pesecko parengta autobiografija

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis