Edmundas Jasiūnas1923-2007


Edmundas Jasiūnas gimė 1923 m. vasario 10 d. Pandėlyje – inžinierius, lakūnas, aviacijos istorikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.


*1942 m. baigęs Aukštesniąją technikos mokyklą Kaune studijavo Vytauto Didžiojo universitete.
* 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
*1946-1950 m. studijavo Aukštojoje technikos mokykloje Karlsrujėje.
*1950 m. persikėlęs į JAV studijavo Ilinojaus universitete Čikagoje.
*1951-1986 m. dirbo įvairių įmonių projektavimo įstaigose.
*1952-1957 m. Filatelistų draugijos „Lietuva“ valdybos narys,
*1963-1964 m. pirmininkas.
*Nuo 1963 m. komercinių lėktuvų pilotas,
*nuo 1969 m. inžinierius.
*1970-1973 m. metraščio „Plieno sparnai“ redaktorius.
*Nuo 1986 m. lietuvių spaudos bendrovės prezidentas,
*1987-1996 m. laikraščio „Lietuvos balsas“ vyr. redaktorius.
*Lietuvos aviacijos muziejaus rėmėjas ir bendradarbis.
*1993 m. liepos 5–17 d. su V. Kensgaila skrisdami lėktuvo „Lituanica“ kopija maršrutu Kaunas-Soldinas-Kaunas simboliškai baigė Dariaus ir Girėno skrydį.
* 1997 m. Vytauto Didžiojo karo muziejui padovanojo istorinę medžiagą apie transatlantinį lakūną Feliksą Vaitkų, sukomplektuotą vienuolikoje tomų.
* Mirė 2007, palaidotas Romainių kapinėse.

BIBLIOGRAFIJA


* Civilinė aviacija Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1969 m.
* Darius ir Girėnas 1933-1983 m., albumas, Čikaga, 1984 m.,
* 1993 m. Kaune ir Vilniuje „Darius ir Girėnas 1933-1993 m.“
* Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą: antrojo lietuvių Transatlantinio skrydžio šešiasdešimtmečiui, Čikaga, 1986 m., Vilnius, 1995 m.


APDOVANOJIMAI


* Dariaus ir Girėno medalis 1993 m.PUBLIKACIJOS ŠIOJE SVETAINĖJE


* Simbolinis Skrydžio užbaigimas
*
*
*

KITA SUSIJUSI INFORMACIJA


* A.Unikauskas - Edmundui Jasiūnui atminti
*
*

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis