Rignol


Plk. ltn. Rignol, Prancūzijos karo aviacijos lakūnas, apdovanotas garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1934 10 27).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis