Alfonsas PupelisKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1912-1944


1912 08 26 Rygoje, Latvijoje gimė Pupelis Alfonsas.

1930 06 30 atvykęs į Lietuvą baigė Šiaulių berniukų g-ją.

1930 08 20 priimtas į Karo mokyklą.

1932 10 31 ją baigus (XIV laida) suteiktas kavalerijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas 2 ulonų pulko 2 eskadrono jaun. karininku.

1934 01 08 pasiųstas į Karo aviacijos karininkų kursus.

1935 07 19 juos baigus perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 2, vėliau 5 eskadrilės karo lakūnu.

1935 10 03 priimtas į VDU Technikos f-to Mechanikos skyrių.

1936 04 09 pakeltas į aviacijos leitenantus.

1936 05 10 paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu, 10 06 - aviacijos puskarininkių m-los komandos v-ku.

1937 04 16 - 1 eskadrilės karo lakūnu.

1937 07 21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1939 05 04 pakeltas į kapitonus.

Iki 1940 06 01 Karo aviacijoje skraidė 482 val.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1944 tarnavo VR.

1944 05 13 lenkų Armija Krajova būriams užpuolus VR batalioną žuvo Ašmenos apylinkėje. Palaidotas Ašmenėlėje, Baltarusijoje.

Apdovanotas:
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1940).

Žmona - Zofija Daumantaitė (susituokė 1936), sūnus -Saulius Jurgis (1938).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis