Alois Vicherek


Plk. ltn. Alois Vicherek, Čekoslovakijos karo aviacijos lakūnas, apdovanotas garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1934 10 27).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis