Vladas Šlikas

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1908-1996


Vladas ŠLIKAS gimė 1908 m. vasario 21 d.

1931 m. spalio 24 d. baigė PLP karo mokyklą, gavo leitenanto laipsnį, tarnavo 5-ajame pėstininkų pulke.

Nuo 1934 m. rugpjūčio 31 d. iki 1935 m. spalio 15 d. mokėsi Karo aviacijos mokyklos Karininkų lakūnų skyriuje. Baigęs mokyklą, paskirtas oro žvalgu į 2-ąją eskadrilę.

1937 m. gruodžio 31 d. suteiktas kapitono laipsnis.

Iki 1940 06 15 Vladas Šlikas Karo aviacijoje buvo skraidęs 315 val. 15 min.

Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo Kaune, Karo aviacijos štabe štabo viršininko adjutantu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, buvo išleistas į atsargą.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV.

Mirė 1996 m.


Apdovanojimai:
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1940 08 28).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis