Tadas Šakmanas

Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas
1899-1989Plk. Tadas ŠAKMANAS gimė 1899 m. rugsėjo 10 d. Spirakių km. Joniškio vlsč., Šiaulių aps.

1912 m. įstojo į Mintaujos (dabar Jelgava, Latvija) gimnaziją.

1919 m. baigė Lietuvos karo aviacijos mokyklos I laidą. Aviacijos dalyje tarnavo oro žvalgu, kaip būrio vadas stažavosi 8-ajame pėstininkų pulke.

1921 - 1922 m. tarnavo karo lakūnu.

1923 m. perkeltas į Aviacijos štabą. Kurį laiką ėjo Aviacijos štabo adjutanto pareigas.

1925 - 1927 m. tarnavo aviacijos sandėlių viršininku. 1927 m. perkeltas į Vyriausiojo štabo Karo mokslo skyrių, redagavo žurnalą „Karys“.

1929-1935 m. Respublikos Prezidento adjutantas. Išėjęs į atsargą, gyveno Pavėzgių dvare, Stačiūnų vlsč., Šiaulių aps.

Nuo 1938 m. buvo akcinės bendrovės „Gubernija“ valdybos narys, Šiaulių alaus daryklos direktorius.

1941 m. kovo 22 d. repatrijavo į Vokietiją ir gyveno Hamburgo repatriantų stovykloje.

1942-1943 m. – Lietuvos alaus pramonės tresto direktorius.

1944 m. paskirtas Lietuvos vietinės rinktinės Vilniaus miesto komendantu ir įgulos viršininku. Balandžio 6 d. Gedimino pilies bokšte iškilmingai iškėlė Lietuvos valstybinę vėliavą. Gegužės pradžioje iš pareigų pasitraukė ir grįžo į savo ūkį.

1945 m. vasario 8 d. buvo I Pabaltijo fronto kontržvalgybos „Smerš“ suimtas, kalintas Šiauliuose, Vilniuje, Šilutėje ir nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties.

1949 išvežtas į Kolymos lagerius, vėliau kalintas Mordovijoje, 1955 ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1956 grįžęs į Lietuvą dirbo Šiaulių statybos treste.

Mirė 1988 m. kovo 3 d.

Žmona: Alina Aleknavičiūtė, susituokė 1932 m.


Apdovanotas:
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu,
Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu,
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu,
Čekoslovakijos Baltojo Liūto 3-iojo laipsnio ordinu,
Latvijos Trijų Žvaigždžių 3-iojo laipsnio ordinu.

KITA INFORMACIJA:Tado Šakmano krikšto metrika. 1899 m. rugsėjo 10 d. Joniškio vls. Spirakių km. valstiečių Klemenso ir Monikos Šakmanų teisėtoje santuokoje gimė dvynukai. 1-as sūnus Tadeušas, 2-a duktė Pranciška. Pakrikštyti Joniškio bažnyčioje vikaro Vaitiekūno 1899 rugsėjo 11 d.
(Joniškio RKB gimimo metrikų knyga. 1896-1899)Tado Šakmano ir Alinos Aleknavičiūtės santuoka 1932 m. kovo 6 d. Kauno šv. Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.
(Kauno Šv. Kryžiaus RKB santuokos metrikų knyga. 1926-1935)


TADAS ŠAKMANAS FOTOGRAFIJOSEAviacijos mokyklos mokiniai klasėje
Iš kairės: V.Rauba, J.Pranckevičius, T.Šakmanas, X, B.Sidaravičius, S.Tumas, X, A.Babilius, H.Bezumavičius, K.Kanauka, V.Jablonskis, A.Gustaitis, K.Brazdžionis, P.Brazdžiūnas, X, L.Peseckas, X, T.Sereika, X, V.Firontas, S.Sabas, X, X, X, K.Graužinis, A.Stašaitis, J.Dobkevičius, L.Virbickas.
1919 m.
• • • • • • • • • • • •Aviacijos mokyklos mokiniai prie lėktuvų angaro
Sėdi iš kairės: T.Šakmanas, A.Gustaitis, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, K.Brazdžionis, V.Ruseckas, stovi iš kairės: V.Lišauskas, B.Sidaravičius, L.Virbickas, A.Babilius, L.Peseckas, J.Dobkevičius, X, V.Šidlauskas, J.Pranckevičius, X, V.Firontas, S.Tumas, K.Kanauka, S.Sabas, J.Šalkauskas, V.Elisonas, T.Sereika, H.Bezumavičius, K.Graužinis, A.Stašaitis, V.Jablonskis, V.Šenbergas, P.Brazdžiūnas, S.Stanaitis, J.Zauka. 1919 m. ruduo.
• • • • • • • • • • • •Aviacijos mokyklos mokiniai ir mokyklos mokslo vedėjas, samdytas vokietis
Adolfas Švezigas 1919m.

Sėdi š kairės: T.Sereika, K.Brazdžionis, A.Švezigas, J.Šalkauskas, V.Ruseckas. Stovi iš kairės: K.Kanauka, P.Brazdžiūnas, V.Elisonas, L.Virbickas, V.Firontas, A.Vasnevskis, T.Šakmanas, J.Pranckevičius.
• • • • • • • • • • • •T.Šakmanas (dešinėje) dirižablio angare prie trofėjinio lėktuvo
SOPWITH „1 ½ Strutter“

• • • • • • • • • • • •Su Latvijos karo lakūnais. T.Šakmanas 6-as iš dešinės
• • • • • • • • • • • •Iš kairės: Tadas Šakmanas, Feliksas Tyškus ir Leonas Virbickas.
• • • • • • • • • • • •Tadas Šakmanas - Respublikos Prezidento adjutantas 1929-1935 m..
• • • • • • • • • • • •Aviacijos mokyklos buvusių mokinių ir instruktorių susitikimas mokyklos baigimo 15-os metų proga aviacijos karininkų ramovėje 1934 m. gruodžio 16 d.
Iš kairės sėdi: T.Šakmanas, J.Šabanavičius, G.Bezumavičius, instruktorius P.Hiksa, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, A.Gustaitis, A.Stašaitis, B.Sidaravičius, A.Babilius. Stovi: V.Lišauskas, L.Šliužinskas, V.Firontas, V.Šenbergas, L.Virbickas, L.Peseckas, V.Šidlauskas, V.Švitrys, K.Kanauka, V.Jablonskis.
• • • • • • • • • • • •Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis