Lietuvos Šaulių Sąjungos Aviacija
• J KUMPIKAS - KUMPIKEVIČIUS APIE LŠS AVIACIJĄ
Lakūno, šaulio Juliaus Kumpiko - Kumpikevičiaus straipsnis 1978 m. Karyje apie LŠS Aviacijos kūrimąsi ir gyvavimą.

• V.PESECKAS - ŠAULIŲ AVIACIJA
Vytauto Pesecko straipsnis apie Šaulių sąjungos aviaciją. Spausdinta "Plieno sparnai" Nr. 7 2002 Kaunas

• PAULIUS IR SAKALAS
Juozo Pleitos straipsnis apie Šaulių sąj. Aviaciją, Paulių Šaltenį ir lėktuvą Tylor Cub “Sakalą”.

• PAULIUS ŠALTENIS (PAUL J. SALTANIS)
Edmundo Jasiūno straipsnis apie žymų Amerikos lietuvį P.Šaltenį. Aprašomas jo gyvenimas, vizitas Lietuvoje, dovana Šaulių sąj. Aviacijai, tragišką likimą. Spausdinta Plieno Sparnai Nr.2-3 1971 Čikaga

• FOTOALBUMAS - P.ŠALTENIS LIETUVOJE
Iškilmingo P.Šaltenio sutikimo Kaune bei vizito Lietuvoje akimirkos fotografijose

• KLEMM KL-35B
Trumpas LŠS lėktuvo Klemm KL-35b aprašymas

• ATSIMINIMAI IŠ AUKŠTAGIRIO
Atsiminimai iš Aukštagirio sklandymo mokyklos. Spausdinta Plieno Sparnai Nr.2-3 Čikaga 1971 m.

• J. AIDO PRISIMINIMAI
Juozo Aido prisiminimai apie LŠS.
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis