Maila Kazys
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1901 – 1924


1901 11 02 Mergbūdžio k, Barzdų vls., Šakių aps. gimė Maila Kazys.

1913 – 1914 mokėsi Marijampolės g-joje.

1917 baigė Šakių „Žiburio“ g-jos 5 klases.

1921 10 18 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.

1923 01 07 – 19 dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1924 baigęs aviacijos teorinį kursą paskirtas 1 eskadrilės lakūnu žvalgu.

1924 07 31 skrisdamas su karo lakūnu viršila B. Kraucevičiumi aviakatastrofoje sunkiai susižalojo.

1924 08 01 po patirtų sužalojimų mirė Karo ligoninėje. Palaidotas Kauno m. kapinėse, jas naikinant perlaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse Kaune.


Apdovanotas:
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Apie Kazio Mailos katastrofą su lėktuvu Halb C.V


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis