Mačiukas Jonas


1870 - ?


1870 07 28 Sintautų k., Krinčino vls., Biržų - Pasvalio aps. gimė Mačiukas Jonas.

1882 – 1889 mokėsi Panevėžio realinėje m-loje.

1890 06 01 savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenės 20 Galicijos pulką.

1894 baigė Čiugujevo karo m-lą, suteiktas paporučikio laipsnis ir paskirtas į 138 Bolchovo pulką.

1894 pakeltas į poručikus, paskirtas į 112 Uralo pulką, dislokuotą Kaune ir Kalvarijoje.

1902 pakeltas į štabskapitonus.

1905 08 – į kapitonus.

1904 – 1905 dalyvavo Rusijos – Japonijos kare.

1905 pasakė revoliucinę kalbą Daujėnuose, Rusijos žandarų persekiojamas emigravo į Ameriką.

1909 grįžęs į Lietuvą svetima pavarde išvyko į Tolimuosius Rytus.

1912 susektas, suimtas ir nuteistas 5 metams katorgos, ištremtas į Užbaikalę. Po katorgos apgyvendintas Jakutske.

1916 iš ten pabėgęs įstojo į Rusijos kariuomenę, iki 1918 tarnavo 160 Abchazljos pulke.

1919 08 28 Grįžęs į Lietuvą įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Joniškėlio batalioną.

Nuo 1919 10 01 tarnavo Aviacijos dalinyje.

1919 11 18 suteiktas majoro laipsnis.

Nuo 1920 01 15 tarnavo 3 pėst. pulke.

1920 04 12 dėl amžiaus paleistas į atsargą.

Nuo 1920 05 18 dirbo KAM Revizijos departamento revizoriaus padėjėju.

1922 01 01 paskirtas revizoriumi.

1922 09 15 – Muitinių departamento pasienio sargybos kontrolieriumi.

1923 02 – 1923 09 – VRM Telšių apygardos darbo ir socialinės apsaugos inspektoriumi.

Nuo 1923 09 16 gyveno Baukų k., Daujėnų vls., Pasvalio aps.

1930 persikėlė į Kauną.

1928 10 15 paleistas į dimisiją.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis