Mačiokas Vincas
Karo lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1900 - 1927


1900 03 17 Gudelių k., Pilviškių vls., Marijampolės aps. gimė Mačiokas Vincas.

1914 baigė g-jos Marijampolėje 4 klases, mokėsi Kauno „Aušros" berniukų g-joje.

1919 12 31 išstojęs iš g-jos savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1920 01 16 įstojo į Karo mokyklą.

1920 10 17 ją baigus (III laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 9 pėst. pulko 4 kuopos jaun. karininku. Dalyvavo nepriklausomybes kovose su lenkais Giedraičių-Bekupių-Dudonių-Paželvės-Videniškių ir Molėtų apylinkėse.

1922 05 01 paskirtas III pėst. divizijos štabo komendantu.

1923 05 01 – 7 pėst. pulko 6 kuopos jaun. karininku.

1924 01 28 – 5 pėst. pulko 3 kulkosv. kuopos jaun. karininku.

1924 09 19 perkeltas į Karo aviaciją. Mokomojoje oro eskadrilėje išklausė karo lakūnų teorinį kursą.

1925 01 12 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 08 10 pradėjo savarankiškai skraidyti.

1926 06 10 paskirtas 1 oro eskadrilės oro žvalgu.

1926 10 baigus aukštojo pilotažo kursą suteiktas karo lakūno vardas.

1927 07 16 aviakatastrofoje mirtinai sužeistas. Palaidotas Kauno m. kapinėse, jas naikinant perlaidotas Seniavos kapinėse.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Apie Vinco Mačioko katastrofą su lėktuvu Letov Š-20L „Šmolik“Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis