Lešinskas (Lešinskis) Vincas
Aviacijos jaun. leitenantas.
1906 – 1937


1906 10 15 Šapnagių k., Šiaulių vls. ir aps. gimė Lešinskas (Lešinskis) Vincas.

1929 0615 baigė Šiaulių berniukų g-ją.

1929 11 06 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1930 11 30 baigus Karo mokyklą (V asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 įstojo į VDU Teisių f-to Ekonomijos skyrių.

1934 06 08 atliko karines pratybas 4 eskadrilėje.

1937 07 13 išbrauktas iš atsargos karininkų sąrašų kaip miręs.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis