Luža (Lūža) Stasys1899 - ?


1899 10 08 Rygoje, Latvijoje gimė Luža (Lūža) Stasys. Atvykęs į Lietuvą baigė Mažeikių prekybos m-los 4 klases.

1920 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1920 1017 baigus Karo mokyklą (III laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 11 pėst.pulko jaun. karininku.

1921 09 21 perkeltas LŠS štabą, paskirtas instruktoriumi.

1923 03 28 perkeltas į 11 pėst. pulką.

1924 01 01 – į 8 pėst. pulką 2 kulkosvaidžių kuopos vadu.

1926 01 01 – į drausmės kuopą raštvedžiu.

1927 05 30 paskirtas 2 pėst. pulko jaun. karininku.

1928 – atsargos puskarininkių, pašauktų karoti karines pratybas, būrio vadu.

1929 baigė dr. Tumėno brandos kursus.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 12 30 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (IV laida), paskirtas į Autorinktinę.

1934 03 14 perkeltas į Karo aviacijos technikos skyrių, paskirtas autobūrio vadu.

1934 09 06 pakeltas į kapitonus.

1939 11 24 pačiam prašant dėl ligos paleistas į dimisiją.

1950 gyveno Ežaičiuose, Gargždų vls., Klaipėdos aps., mokytojavo valstiečių jaunimo septynmetėje mokykloje.

Žmona – Stasė Černiauskaitė (1898), duktė – Živilė Stasė (1936).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis