Lukoševičius Jonas


Aviacijos jaun. leitenantas.
1917 - 1975


1917 06 30 Pikčiūnų k., Seredžiaus vls., Kauno aps. gimė Lukoševičius Jonas. Baigė Kauno aukstesn. technikos m-los Mechanikos skyrių.

1938 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1939 09 18 baigus Karo mokyklą (XIV asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis, paliktas tikrojoje karinėje tarnyboje ir paskirtas į Karo aviacijos mokyklą.

1939 09 27 paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Karo pab. pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV.

1975 11 22 mirė JAV.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis