Juozas Liutkus
Karo lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1899 - 1928


1899 10 25 Krakėse, Kėdainių vls. ir aps. gimė Liutkus Juozas. Baigęs g-jos 4 klases Rostove, Rusijoje.

1919 07 01 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Panevėžio atskirąjį batalioną. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis, paskirtas Karo aviaciją, pasiųstas į Aviacijos kursus.

1924 08 01 baigęs kursus paskirtas oro žvalgu.

1924 10 01 paskirtas eiti eskadrilės technikos karininko pareigas.

1925 06 06 baigė fizinio lavinimo kursus.

1925 08 12 perkeltas į mokomąją oro eskadrilę.

1925 09 29 pradėjo skraidyti savarankiškai.

1926 08 07 perkeltas į 4 oro eskadrilę, kurioje atliko skraidymo ir bombų mėtymo užduotis, po to perkeltas į 3, vėliau 2 eskadrilę.

1928 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1928 03 29 sunkiai sužeistas motociklo avarijoje mirė.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Nekrologas aviacijos vyr. ltn. Juozui Liutkui

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis