Lytas (Litas) Povilas1883 - ?


1883 12 28 Beloozersko dvare, Bažecko aps., Tvėrės gub., Rusijoje gimė Lytas (Litas) Povilas.

1904 Rygoje baigė Petro I mokyklą.

1911 - politechnikos m-lą, įgijo inžinieriaus statybininko kvalifikaciją.

1914 07 19 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.

1914 08 06 - 1918 02 15 dalyvavo I pasauk karo kovose su vokiečiais.

1914 04 suteiktas praporščiko laipsnis.

1917 11 pakeltas į paporučikius, vėliau į poručikus.

1919 09 24 atvykęs į Lietuvą tarnavo Susisiekimo m-jos Plentų, vandens kelių ir uostų v-boje ypatingų reikalų valdininku.

Nuo 1920 03 01 - Kauno vandens kelių rajono v-ko padėjėju.

1920 11 16 įstojo į Lietuvos kariuomenę, tarnavo Krašto apsaugos m-joje, paliktas Rusijos kariuomenės poručiko laipsnis.

1920 11 16 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas jaun. inžinieriumi mechaniku aviacijos parke.

1921 04 21 paskirtas eiti priėmimo komisijos pirmininko pareigas.

1922 11 20 iš kariuomenės paleistas.

Žmona - Jekaterina Bliau, sūnus - Povilas (1915).

Apdovanotas:
Rusijos kariuomenėje Šv. Stanislavo 2 ir 3 laipsnio,
Šv. Anos 2 ir3 laipsnio ordinais su kardais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis