Lišauskas Vladas1899 - 1975


1899 11 17 Virbalyje, Vilkaviškio aps. gimė Lišauskas Vladas. Baigė M. Yčo g-jos, evakuotos į Voronežą, 7 klases ir buhalterių kursus.

1918 09 grįžo į Lietuvą, mokytojavo Kybartų g-joje.

1919 03 28 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Karo aviaciją.

1919 05 21 išsiųstas apmokymui į Berlyną, grįžus perkeltas į 2 mokinių pilotų grupę.

1919 12 01 pasiųstas į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigė (II laida) inžinerijos puskarininkiu su teise įgyti karininko laipsnį dalyse.

1920 09 01 paskirtas mokomosios oro eskadrilės raštvedžiu.

1920 09 03 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis.

1921 01 07 paskirtas oro eskadrilės iždininku.

1922 08 29 perkeltas į 10 pėst. Marijampolės pulką.

1923 05 05 – į 1 inžinerijos pulką.

1923 09 22 iš kariuomenės paleistas eiti aukštojo mokslo.

1923 – 1925 studijavo Karaliaučiaus prekybos m-loje.

1925 – 1928 – Berno u-te Šveicarijoje.

Grįžęs į Lietuvą nuo 1929 dirbo Finansų m-joje.

1931 – 1940 – b-vės „Lietuvos cukrus“ prekybos skyriaus vedėju, vėliau centro direktoriumi.

1942 – Tiekimo ir paskirstymo kontoros valdytoju, vėliau Žaliavų centro Kauno skyriaus direktoriumi. Parašė mokslines studijas apie kooperaciją Lietuvoje (vok. k., 1925), Lietuvoje ir Šveicarijoje (vok. k., 1929), apie cukraus gamybą Lietuvoje (1939).

1944 pasitraukė į Austriją, vėliau į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV, gyveno Niujorke, dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje.

1975 10 20 mirė Brukline, palaidotas Cypress Hills kapinėse.

Žmona – Olga Sabaitė, duktė – Giedrė Gražina.Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1929).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis