Liorentas Antanas1896 – 1954


1896 09 12 Bagotosios k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps. gimė Liorentas Antanas.

1916 baigė pedagoginius kursus Vilniuje.

1917 – vokiečių mokytojų kursus Kaune.

1918 11 17 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės 1 pėst. pulką.

1919 02 13 įskaitytas kandidatu į karo valdininkus.

1919 07 05 paskirtas į Marijampolės m. ir aps.

1920 08 25 – į Suvalkų m. ir aps. komendantūrą.

1920 11 13 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1920 12 22 perkeltas į Raseinių komendantūrą.

1926 02 07 – į 6 pėst. pulką, paskirtas maisto tiekėju.

1926 04 01 perkeltas į Alytaus įgulos ligoninę, paskirtas raštvedžiu.

1926 12 10 perkeltas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1927 01 20 – į 2 ulonų pulką, paskirtas 4 eskadrono jaun. karininku, ėjo ginklų prižiūrėtojo, vėliau pulko iždininko pareigas.

1928 prie Alytaus g-jos išlaikė aukštesn. m-los 4 klasių kurso egzaminus.

1928 08 06 suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis.

1929 02 05 paskirtas Raseinių aps. komendantūros raštvedžiu.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1937 11 05 perkeltas į Seinų aps. komendantūrą, paskirtas raštvedžiu.

1939 06 13 pakeltas į kapitonus.

1939 06 13 pačiam prašant paleistas į administracijos karininkų atsargą.

1939 11 18 civiliu tarnautoju priimtas į 4 internuotųjų stovyklą Kulautuvoje.

1940 02 16 pačiam prašant iš tarnybos atleistas. Gyveno savo ūkyje Norgėlų k., Raseinių vls.

1944 10 20 Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą NKVD suimtas, kalintas Raseiniuose, Kaune.

1945 07 26 išvežtas į Sevpečlagą Komijoje.

1947 04 12 Nesudarius bylos atvežtas į kalėjimą Vilniuje.

1947 11 perkeltas į kalėjimą Raseiniuose.

1948 04 12 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų.

1948 09 09 išvežtas į lagerį Spaske, Karlage, Karagandos sr.

1954 01 31 žuvo lageryje.

1989 07 28 LSSR Aukščiausiojo teismo reabilituotas.

Žmona – Eleonora Veržbickaitė (1902–1981, susituokė 1921), duktė – Danutė Viktorija Petrauskienė (1925), sūnus – Algirdas Kazys (1927–1987).Apdovanotas:
Savanorių (1928)
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis