Lechneris HermanasLechneris Hermanas, Vokietijos kariuomenės karininkas, pareiškęs norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje.


1919 07 10 paskirtas į Aviacijos dalį. Karo aviacijos m-loje dėstė aviacijos taktiką, lėktuvų medžiaginę dalį, radiotelegrafavimą.

1919 09 26 paleistas į atsargą.

1936 12 31 - į dimisiją.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis