Eugenijus Kraucevičius
Karo lakūnas. Aviacijos majoras.
1899 –1947


1899 02 12 Seredžiuje, Kauno aps. gimė Kraucevičius Eugenijus.

1917 baigė realinę m-lą Mogiliove, studijavo Politechnikos u-te.

1918 06 15-12 20 dirbo mechaniku kariniame lėktuvų f-ke Taganroge, Rusijoje.

1919 Novočerkaske baigė aviacijos kursus.

1919 05 24 - 1920 05 01 tarnavo Rusijos kariuomenės 1 aviaparko 1 eskadrilėje mechaniku ir oro žvalgu.

1920 06 15 grįžęs į Lietuvą, tarnavo Lietuvos kariuomenės Aviacijos dalies dirbtuvėse laisvai samdomu specialistu

Nuo 1920 07 05 - oro žvalgu. Tų pačių metų liepos 26 d. pradėjo mokytis skraidyti kartu su H. Bezumavičiumi, S. Stanaičiu, J. Šalkausku, S. Tumu.

1920 09 01 - paskirtas jaun. inžinieriumi mechaniku į Aviacijos dalies dirbtuves.

1920 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais, atliko 6 skridimus į frontą, kaip oro žvalgas.

1920 10 02 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis.

1920 10 16 perkeltas į Mokomąją oro eskadrilę. Lapkričio 20 d. savarankiškai išskrido lėktuvu „Albatros“ C.III.

1921 m. prie Mokomosios eskadrilės suorganizavus specialius kursus lakūnams ir žvalgams, dėstė aviacijos motorų kursą.

1920 11 21 - 1921 03 01 ėjo eskadrilės technikos karininko pareigas.

1921 03 01 paskirtas 2 oro eskadrilės karo lakūnu.

1922 05 įtrauktas į aukštojo pilotažo mokymo grupę.

1922 08 01 suteiktas karo lakūno vardas.

1923 09 01 paskirtas 2 oro eskadrilės vado padėjėju.

1923 11 07 - perkeltas į 1 oro eskadrilę, paskirtas jos vadu.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1927 01 31 pačiam prašant atleistas iš eskadrilės vado pareigų, paliekam eskadrilėje karo lakūnu.

1927 02 16 pakeltas į aviacijos kapitonus.

Nuo 1929 kaip patyręs karo lakūnas kasmet būdavo komandiruojamas į Mokomąją eskadrilę mokyti skraidyti jaunus lakūnus.

1932 10 01 paskirtas mokomosios eskadrilės technikos karininku, laikinai vykdė Mokomosios eskadrilės vado pareigas. Dėstė aviacinių variklių teoriją Karo aviacijos mokykloje.

1934 07 11 buvo išvykęs į Palangą atlikti šaudymų pratimų ore. Vieno šaudymo metu, peršovus propelerį ir ištrūkus varikliui, iš krentančio naikintuvo FIAT CR.20 (Borto nr. 29) sėkmingai išsigelbėjo parašiutu.

1936 02 16 - paskirtas mokymo vyr. instruktoriumi.

1936 04 09 Respublikos Prezidento aktu Nr. 688 suteiktas majoro laipsnis. Tais pačiais metais laikinai ėjo Karo aviacijos mokyklos viršininko ir Mokomosios grupės vado pareigas.

1938 04 14 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Karo aviacijoje skraidė 1522 val. Tarnybos reikalais buvo komandiruojamas į Vokietiją, Olandiją, Daniją.

1946 04 12 Antrosios sovietinės okupacijos metu suimtas Kaune.

1940 06 14 Karo tribunolo nuteistas 7 metams lagerio ir 5 metams tremties.
Išvežtas į Uchtižemlagą Komijoje.

1947 08 17 žuvo lageryje.

Žmona - Natalija, sūnūs - Georgijus (1930), Dmitrijus (1932).

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1932),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1932 12 31).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV t. Vilnius: LNM, 2004.
Raubickas Eugenijus, Ženklas ant munduro. Vilnius: LR KAM, 2005, 82-83.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis