Kasperaitis Artūras


1894 - ?


1894 10 15 Kaune gimė Kasperaitis Artūras.

1912 mokėsi Gumbino g-joje.

1914 pradėjo tarnauti vokiečių kariuomenėje.

1914 03 15 - 04 15 dalyvavo I pasauk karo mūšiuose Galicijoje.

1914 10 15-11 18 mūšiuose Libane.

1914 08 19 - 1915 04 19 dalyvavo mūšiuose Rusijoje.

1917 suteiktas leitenanto laipsnis.

1917 baigė Berlyno karo mokyklą ir Sverino žvalgų m-lą.

1919 -1920 kovojo Frankų fronte.

1920 - Latvijoje.

1920 10 24 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Oro laivyną žvalgu.

1920 10 29 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1921 09 21 iš kariuomenės paleistas.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas aviacijos ats. leitenanto.

1936 03 31 perkeltas pėstininkų karininkų atsargą.

Apdovanotas:

Vokietijos kariuomenėje 1 ir 2 laipsnio Geležiniu kryžiumi,
Maltos kryžiumi ir Baltų kryžiumi.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis