Kvietinskas Pranas Juozas
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1907 – 1935


1907 09 25 Barštinės k., Sasnavos vls., Marijampolės aps. gimė Kvietinskas Pranas Juozas. Mokėsi Marijampolės g-joje.

1925 09 10 įstojo į Karo mokyklą.

1929 10 06 ją baigus (XI laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis, paskirtas 9 pėst. pulko 8 kuopos jaun. karininku.

1930 04 13 baigė kariuomenės ugniagesių komandų viršininkų kursus (II laida), paskirtas pulko ugniagesių komandos v-ko padėjėju.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 4 eskadrilės II eilės karo lakūnu.

1932 09 17 baigė aukštojo pilotažo kursus.

1933 03 17 pakeltas į aviacijos leitenantus.

Nuo 1933 12 18 Zoknių aerodromo ugniagesių komandos v-kas.

1934 11 10 pačiam prašant perkeltas į 1 eskadrilę, dislokuotą A. Fredoje, Kaune.

1935 02 11 žuvo lėktuvo katastrofoje. Palaidotas Sasnavos kapinėse, Marijampolės aps.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Apie Prano Kvietinsko katastrofą su lėktuvu Fiat CR.20


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis