Kutka Antanas
Karo lakūnas. Aviacijos majoras.
1899 – 1993


1899 11 02 Gaižiūnų k., Vyžuonų vls., Utenos aps. gimė Kutka Antanas. Baigė Utenos g-jos 4 klases.

1921 10 19 pašauktas į karinę tarnybą, paskirtas į 8 pėst. pulką, iš kur įstojo į Karo mokyklą.

1923 01 09 - 22 būdamas kariūnas dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 4 kuopos jaun. karininku.

1926 01 03 perkeltas į 1 kulkosvaidžių kuopą jaun. karininku.

1926 08 12 baigė Fizinio lavinimo karininkų kursus (III laida).

1926 09 13 pačiam prašant perkeltas į Karo aviaciją.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida). Po 72 skridimų su instruktoriumi skrido savarankiškai, baigė figūrinio skraidymo kursą, suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1928 02 16 pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus.

1930 11 23 – į kapitonus, perkeltas į Karo aviacijos m-lą ir paskirtas mokomosios grupės instruktoriumi.

1937 – vyr. instruktoriumi.

1938 07 22 pakeltas į majorus. 1926 – 1940 Antanas Kutka Karo aviacijoje skraidė 1658 val. 10 min.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Dirbo Vilniuje mokesčių inspektoriaus padėjėju, vokiečių okupacijos metais – Savitarpio pagalbos ligoninėje Birštone.

1944 pasitraukė į Vakarus.

1948 08 emigravo į Australiją.

1993 02 09 mirė Sidnėjuje.


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1932),
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos (1934)medaliais,
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1935).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis