Kuncaitis AntanasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas
1898 – 1929


1898 09 Sintautų vls., Naumiesčio aps. gimė Kuncaitis Antanas. Mokėsi „Žiburio“ g-joje Marijampolėje, vėliau Voroneže.

1917 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, baigė Pskovo karo m-lą, suteiktas praporščiko laipsnis. Vėliau tarnavo RA.

1920 grįžo į Lietuvą, 10 06 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas karininku į 2 pėst. pulką.

1920 10 20 – 11 30 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1920 10 05 suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis.

1922 05 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1922 10 13 baigė Aukštuosius karininkų kursus (II laida).

1925 03 09 perkeltas į Aviacijos v-bos mokomąją oro eskadrilę aviacijos specializacijai.

1925 06 30 baigė aviacijos karininkų kursus, paskirtas 4 oro eskadrilės žvalgu.

1926 02 16 pakeltas į aviacijos kapitonus.

1927 perkeltas į 2 oro eskadrilę.

1928 suteiktas karo lakūno vardas.

1929 09 19 žuvo per lėktuvo avariją netoli Sendvario leidžiantis į Klaipėdos aerodromą.

Palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse Kaune.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Apie Antano Kuncaičio katastrofą su lėktuvu SVA-10


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis