Kumpis Stasys
Aviacijos leitenantas.
1907 - ?


1907 03 04 Mikalaičių k., Šiaulių vls. ir aps. gimė Kumpis Stasys. Baigė Šiaulių berniukų g-ją.

1929 11 06 pašauktas į karinę tarnybą, paskirtas į 5 pėst. pulką.

1930 11 30 baigus Karo mokyklą (V asp. laida) suteiktas aviacijos ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto. Čekoslovakijoje baigė odų apdirbimo technologijos mokslus, įgijo odų techniko specialybę.

1933 09 01 civiliniu tarnautoju priimtas į Kariuomenės intendantūrą.

1935 11 23 pakeltas į ats. leitenantus.

1940 03 01 pačiam prašant iš tarnybos atleistas.

1949 emigravo į Braziliją.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis