Av. ltn. Juozas KumpisKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1901 - 1920


1901 02 17 Šiauliuose gimė Kumpis Juozas. Prasidėjus I pasaul. karui su tėvais pasitraukė į Rusiją, kur baigė M. Yčo g-ją, evakuotą į Voronežą.

1919 01 28 grįžus į Lietuvą savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, tarnavo husarų eskadrone.

1919 03 12 įstojo į kuriamą aviacijos m-lą.

1919 12 16 baigus Karo aviacijos mokyklą (I laida, Karo mokyklos II laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas Aviacijos dalies 1 oro eskadrilės lakūnu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose.

1920 08 29 atliko pirmą kovinį skrydį žvalgyti Vilniaus apylinkių.

1920 10 04 gavo užduotį surasti į lenkų apsuptį Varėnos prieigose patekusį šarvuotą traukinį „Gediminas“ ir jį bombarduoti, kad juo nepasinaudotų priešai, buvo sužeistas į galvą, nevaldomas lėktuvas nukrito, sunkiai sužeistas kartu su oro žvalgu J.Pranckevičiumi pateko į lenkų nelaisvę.

1920 10 10 mirė Varėnos ligoninėje. Pirmasis lietuvių lakūnas, paaukojęs gyvybę kovoje už nepriklausomybę. Palaidotas senosiose Šiaulių kapinėse.

Apdovanotas:
1 laipsnio Vyties kryžiumi su kardais (1920, po mirties),
Savanorių medaliu (1930, po mirties).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Išsami Juozo Kumpio biografijaAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis