Kulakauskas Povilas


1918 - ?


1918 10 17 Tauragnuose, Utenos aps. gimė Kulakauskas Povilas.

1937 baigė Panevėžio berniukų g-ją.

1937 07 01 Panevėžio komendantūros pašauktas į karinę tarnybą.

1940 08 19 baigus Karo mokyklą (XXI laida) suveiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos 2 eskadrilės karo lakūnu.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1941 06 28 – 07 08 Vokiečių okupacijos metu tarnavo TDA bataliono 1 kuopos būrio vadu.

1944 09 07 Savanoriu įstojo į TAR Karo aviacijos grupę žvalgu.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis