Česlovas Kudokas
1900 - ?


1900 11 02 Memenčiuvkos dvare, Upytėje, Panevėžio aps. Silvestro Kudoko ir Onos Chripkevičiūtės šeimoje gimė Česlovas Kudokas.

1917 baigė g-jos 6 klases Kronštate, Rusijoje.

1918 – elektromechanikos m-lą Petrograde.

Grįžęs į Lietuvą nuo 1920 11 15 tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

1921 12 18 baigus Karo mokyklą (IV laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Elektrotechnikos batalioną jaun. karininku.

1923 01 09-22 dalyvavo Klaipėdos išvadavime, sukilėlių armijos ryšių v-kas.

1925 03 09 perkeltas į Aviacijos v-bą.

1926 02 16 pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus.

1926 08 14 paskirtas 3 oro eskadrilės lakūnu.

Nuo 1927 03 01 Aviacijos parko dirbtuvių vedėjas.

1929 paskirtas karininku prie Aviacijos štabo.

1930 07 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (III laida), paskirtas karo lakūnu į 2 oro eskadrilę.

1930 11 23 pakeltas į kapitonus.

1931 04 10 dėl ligos paleistas į atsargą.


Tolimesnis likimas ir mirties data nežinoma.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

• • • • • • • • • • • •


KITA INFORMACIJA
Česlovo Kudoko krikšto metrika
(Kauno regioninis valstybės archyvas)

Česlovo Kudoko paso kortelė 1920 m.
(Kauno regioninis valstybės archyvas)

Česlovo Kudoko paso kortelė 1931 m.
(Kauno regioninis valstybės archyvas)


• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis